Simone de Beauvoir, najveća francuska filozofkinja i feministkinja

Spisateljica, intelektualka, egzistencijalistička filozofkinja, politička aktivistkinja, feministkinja i društvena teoretičarka – sve je to bila Simone de Beauvoir. Svojim zalaganjem za emancipaciju žena i nekonformističkim duhom zauzela je istaknuto mjesto u francuskom egzistencijalizmu lijeve orijentacije.

Nakon Drugog svjetskog rata De Beauvoir i njen partner Jean-Paul Sartre politički su se aktivirali te počeli javno zagovarati komunizam i osuđivati kapitalizam. Zbog podržavanja sovjetskog i kineskog komunističkog sustava bili su na meti kritičara. Sa Sartreom je posjetila Kinu, SSSR i Kubu te nakon toga napisala “Dugi marš”, u kojemu je podržala komunizam. Zbog te knjige sva su njezina prijašnja djela nestala s polica knjižara u SAD-u i većini zemalja zapada. Njezini memoari, u kojima je izbjegavala politiku te se bavila gotovo isključivo privatnim i filozofskim temama, te kasnije objavljena pisma koja je izmjenjivala sa Sartreom vratili su je na književnu scenu.

U ’70-im je bila aktivna u feminističkom pokretu te je jedna od potpisnica dokumenta poznatog kao “Manifesto 343”, koji su potpisale 343 žene koje su tvrdile da su napravile abortus, koji je te 1971. godine bio ilegalan u Francuskoj.

Simone de Beauvoir umrla je 14. travnja 1986. u 79. godini života.

Komentiraj