SIGURNOST PLOVNIH PUTEVA: Pomorska signalizacija na hrvatskom dijelu Jadrana

Tvrtka Plovput održava čak 1212 objekata sigurnosti plovidbe te gradi nove objekte i kanale kako bi povećala sigurnost plovidbe na Jadranu, a 29. svibnja prikazat će film Jakova Sedlara o 50 hrvatskih svjetionika u kojem glume Franco Nero i James Earl Jones

Sigurnost plovidbe na Jadranu bila bi nezamisliva bez tvrtke Plovput koja neprestano investira u izgradnju i održavanje objekata pomorske signalizacije, plovne putove te u suvremene tehničke sustave u pomorstvu kako bi stalno povećavala razinu sigurnosti plovidbe. Plovput primjenjuje najviše standarde u zaštiti života ljudi i imovine na moru što dokazuje i sustav ISO9001:2015 koji je tvrtka implementirala kao jamstvo kvalitete isporučenih proizvoda i usluga. No to trgovačko društvo sa sjedištem u Splitu u vlasništvu i od posebnog interesa Republike Hrvatske, kroz svoju turističku djelatnost zaduženo je i za zaštitu i očuvanje pomorske kulturne baštine Republike Hrvatske. U ime Republike Hrvatske Plovput je i član Međunarodne udruge svjetioničarskih službi IALA (International Association of Lighthouse Authorities).

Temeljna djelatnost Plovputa je, sukladno Zakonu o Plovputu i Pomorskom zakoniku, definirana kao djelatnost od javnog interesa te se obavlja kao javna ovlast i to kroz: uređivanje i održavanje pomorskih plovnih putova, postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, obavljanje radio-službe obalnih radijskih postaja bdijenjem na frekvencijama pogibelji i sigurnosti na pomorskim plovnim putovima RH (VHF DSC CH70 i VHF CH16) te uklanjanje podrtina i potonulih stvari u skladu s odredbama posebnih propisa u pomorstvu.

PROJEKT PROŠIRENJA I PRODUBLJENJA PLOVNOG KANALA PRIVLAČKI GAZ

Jedan od najznačajnijih investicijskih projekata Plovputa, MMPI-a i jedinica lokalne samouprave, a koji se upravo počeo realizirati nakon okončanja međunarodnog javnog natječaja, je 16,5 milijuna kuna vrijedan projekt proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz, plitkog pomorskog prolaza između Privlačkog zatona i Ninskog zaljeva koji je sada plovan samo za manje brodove, budući da je dubina prolaza na pojedinim mjestima manja od 0,5 m. Proširenje i produbljenje ovog plovnog kanala, koje će biti dovršeno u roku dvije godine, predstavlja strateški projekt za više općina zadarske županije, ali i za Republiku Hrvatsku jer će se time postići skraćenje plovidbe za gotovo 12 NM za sva plovila koja plove Virskim morem prema Povljanskom kanalu te dalje prema Ljubačkom zaljevu i Ljubačkim vratima. Osim toga, realizacijom ovog projekta očekuje se i značajan zamah nautičkog turizma na ovom dijelu Jadrana.

OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I SIGNALIZACIJE

Postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe, odnosno objekata pomorske signalizacije vrši se sukladno Strategiji pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske. Objekti pomorske signalizacije su objekti sigurnosti plovidbe izgrađeni na obali uz more ili na morskom dnu te plutajući objekti postavljeni na moru, s namjenom da pomorcima omoguće određivanje pozicije i sigurnu plovidbu. Obilježavaju granice kanala i/ili upozoravaju na opasnosti za plovidbu. Sastoje se u pravilu od nosive konstrukcije (stalni objekti) ili uzgonskog tijela (plutače i zglobno – elastične oznake) obojanih prema nautičkim karakteristikama, a mogu imati karakteristiku svjetla u skladu sa značajem, znak na vrhu, radarski reflektor, RACON, AIS AtoN ili signal za maglu.

Tvrtka Plovput, uz održavanje plutača i ostalih objekata, radnim brodovima godišnje izgradi oko deset novih objekata pomorske signalizacije na najkritičnijim pomorskim točkama Jadrana. FOTO: Plovput PROMO

Objekti pomorske signalizacije, prema tipu izgradnje podijeljeni su u više kategorija pa tako u iste spadaju: svjetionici, obalna svjetla, lučka svjetla, signalne postaje, svjetleće i signalne oznake, svjetleće i signalne plutače te oznake pokrivnog smjera. Osim podjele prema tipu, podjela se vrši i prema nautičkom značaju za sigurnost plovidbe te je definirana kroz I., II. i III. kategoriju objekata pomorske signalizacije.

Tvrtka Plovput godišnje izgradi oko deset novih stalnih objekata pomorske signalizacije, kao što su obalna svjetla, signalne i svjetleće oznake i drugi, a sve sukladno nautičkim prioritetima i na najkritičnijim pomorskim točkama Jadrana. Osim toga, sukladno potrebama, Plovput svake godine postavi i veći broj lučkih svjetala te svjetlećih i signalnih plutača.

Neki od objekata pomorske signalizacije koje je Plovput postavio ili izgradio u posljednjih nekoliko mjeseci, uz primjenu najsuvremenijih tehnologija, su obalno svjetlo Otočić Ošjak – V. Luka, signalna oznaka Greben Galija – Kaštela, obalno svjetlo Rt Konj – Rogoznica, obalno svjetlo Otočić Paranak veli – Rivanjski kanal te drugi.

PLUTAJUĆI OBJEKTI I RAZVOJ VLASTITE PLUTAČE PLOVPUT

Osim stalnih, objekti pomorske signalizacije postavljaju se i kao svjetleće i signalne plutače. Svake godine Plovput postavi do deset objekata pomorske signalizacije ovog tipa, a jedan od zanimljivijih primjera je svjetleća plutača koja označava poziciju potopljenog odobalnog objekta za eksploataciju podmorja – Ivana-D. Svjetleća plutača Ivana-D nalazi se u međunarodnim vodama između Hrvatske i Italije te je opremljena i elektroničkom oznakom AIS AtoN.

Plovput je u završnom dijelu razvoja i proizvodnje vlastite plutače koja će biti opremljena LED rasvjetnom tehnologijom te sustavom za daljinski nadzor rada svjetla te pozicije same plutače.

ODRŽAVANJE OBJEKATA POMORSKE SIGNALIZACIJE

Za ispravan rad objekata pomorske signalizacije, kao i osiguravanje međunarodno propisanih minimalnih vremena dostupnosti istih, nužno je veliko i trajno ulaganje u održavanje objekata i pripadajuće opreme. Održavanje vrše stručni djelatnici iz sjedišta tvrtke u Splitu, kao i djelatnici plovnih područja, a organizirano je i 24 satno dežurstvo. Plovnih područja na Jadranu je sedam – Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Korčula i Dubrovnik, a svako plovno područje opremljeno je specijalno opremljenom brzom brodicom za održavanje te žurne intervencije. Plovput održava ukupno 1212 objekata sigurnosti plovidbe čije je zahjevno uređenje neophodno vršiti najmanje jednom godišnje. Od tog broja, 796 objekata je u vlasništvu Plovputa, dok održavanje za treće osobe Plovput vrši na 416 objekata.

Novi objekti kao što su obalno svjetlo Otočić Paranak veli (desno gore) i signalna oznaka Greben Galija – Kaštela (desno dolje) izgrađeni su u zadnjih nekoliko mjeseci, uz redovno održavanje postojećih objekata na kojima nastaju oštećenja uslijed djelovanja mora (lijevo). FOTO: Plovput PROMO

OD PRVOG SVJETIONIKA U SAVUDRIJI 1818. DO DANAS

Počeci Plovputa datiraju od 1818. g., kada je izgrađen svjetionik Savudrija, što je ujedno i početak svjetioničarske službe na istočnom dijelu Jadrana. Zanimljivo je istaknuti da je broj svjetionika (velikih svjetioničarskih zgrada) na Jadranu ukupno pedeset. Od tog broja, šesnaest svjetionika je nastanjeno svjetioničarskom posadom, dok ih je preostalih trideset i četiri desetljećima napušteno. Dugoročna je politika trgovačkog društva Plovput podizanje razine sigurnosti plovidbe, što podrazumijeva i očuvanje pomorskih svjetionika te zadržavanje postojećeg broja svjetioničarske posade. Svjetioničarska posada je raspoređena na ključnim svjetionicima diljem Jadrana. U kontekstu toga, važno je spomenuti i nadzor granica teritorijalnog mora Republike Hrvatske, gdje svjetioničari na tzv. vanjskim svjetionicima imaju krucijalnu ulogu.

PROJEKT OBNOVE SVJETIONIKA

Neki od objekata pomorske signalizacije stari su i preko dvije stotine godina pa je Plovput prije nekoliko godina pokrenuo projekt obnove svjetionika. Uzimajući u obzir veličinu investicije, koja je financirana isključivo iz sredstava Plovputa, projekt se provodi po modelu „jedan svjetionik godišnje“. Temeljem toga je prije nekoliko godina izvršena sanacija svjetionika Rt Savudrija (1818.), na kojem je 2018. godine obilježena 200. godina postojanja. Nedugo nakon uslijedila je obnova pomorskog svjetionika Otočić Daksa (1872.) u dubrovačkom akvatoriju, a u 2022. g. vrši se projektiranje i obnova pomorskog svjetionika Rt Vnetak (1873.) na otoku Unije. Na pomorskom svjetioniku Vnetak slijedeće se godine svečano obilježava 150. godišnjica njegovog postojanja, a u istoj je godini planirana i obnova pomorskog svjetionika Otočić Trstenik (1873.), smještenog istočno od otoka Cresa. Ovaj projekt se nastavlja unatoč tome što same građevine svjetionika opterećuju neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji onemogućavaju adekvatno gospodarsko upravljanje istima. Plovput već više od tri godine pokušava sa stručnim službama nadležnih ministarstava iznaći adekvatno zakonsko rješenje, no na žalost do sada bez uspjeha.

FILMKUĆE SVJETLA, PRIČA O HRVATSKIM SVJETIONICIMA

Želeći maksimalno doprinijeti očuvanju hrvatske kulturne baštine i promicanju hrvatskog turizma, Plovput je redatelju Jakovu Sedlaru, uz financijsko sudjelovanje u realizaciji, omogućio obilazak i snimanje filma na svih pedeset hrvatskih svjetionika. U filmu koji traje 50 minuta nastupaju legendarni glumci Franco Nero i James Earl Jones, a redatelj Sedlar imao je maksimalnu slobodu pri kreiranju vizualnog i audio identiteta filma. Film će biti prikazan u Ujedinjenim narodima i Vijeću Europe, a hrvatska premijera bit će 29. svibnja u Splitu.

Očuvanje i obnova pomorskih svjetionika dugoročna je politika Plovputa, a od 50 svjetionika na Jadranu, njih 16 ima svjetioničarsku posadu. FOTO: Plovput PROMO

Komentiraj