Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio osam novih prorektora

Sveučilište u Zagrebu imat će osam prorektora, a njihovo je imenovanje na sjednici u utorak potvrdio Senat Sveučilišta na prijedlog novoga rektora Stjepana Lakušića, izvijestilo je Sveučilište.

Novi prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije je Boris Brkljačić s Medicinskog fakulteta, a novi prorektor za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije Dubravko Majetić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Prorektorom za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju imenovan je Jurica Pavičić s Ekonomskoga fakulteta, a prorektorom za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom Tomislav Josip Mlinarić s Fakulteta prometnih znanosti.

Anamarija Musa s Pravnoga fakulteta nova je prorektorica za upravljanje kvalitetom i etiku, a Tibor Pentek s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije novi je prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale.

Novi prorektor za poslovanje i digitalizaciju je Tomislav Bolanča s Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije, a Jasenka Ostojić s Muzičke akademije nova je prorektorica za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju.

Predstavljajući prorektorske resore i odabir predloženika za prorektore, rektor Lakušić istaknuo je ključnu ulogu timskoga rada cijeloga novoga tima u cilju ostvarenja Programa rektora, koji je Senat prihvatio i podržao kao okvir razvoja Sveučilišta u Zagrebu.

“Siguran sam da ćemo kao Uprava Sveučilišta svim našim sastavnicama biti od pomoći i uvijek na raspolaganju, u okviru dijaloga, razmjene mišljenja i iskustava te međusobnoga uvažavanja”, istaknuo je rektor Sveučilišta u Zagrebu.

Mandat novih prorektora traje do 30. rujna 2026., koliko i mandat rektora, koji je na dužnost stupio u subotu 1. listopada.

Svečana inauguracija novoga rektora održat će se u utorak 18. listopada u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Komentiraj