Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je u utorak na sjednici Odluku o promjeni statusa Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji, kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu.

Za provedbu statusne promjene zadužena su privremena tijela Sveučilišnoga odjela Hrvatski studiji – pročelnik Sveučilišnoga odjela, Kolegij i Znanstveno-nastavno vijeće Sveučilišnoga odjela, ističe se u priopćenju sa Sveučilišta u Zagrebu.

Sukladno odluci Senata, ova tijela imaju zadaću izraditi Pravilnik o ustroju i djelovanju Sveučilišnoga odjela Hrvatski studiji, donijeti druge opće akte te pripremiti studijske programe u skladu s prihvaćenim preporukama.

Postojeći odjeli Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji nastavljaju rad kao odsjeci Sveučilišnoga odjela, a zaposlenici i vanjski suradnici zadržavaju sva prava stečena na temelju sklopljenih ugovora.

Studenti upisani na studije Hrvatskih studija imaju pravo završiti studij prema programu i uvjetima koji su vrijedili u trenutku njihova upisa, dodaje se u priopćenju.

Protiv te su odluke u utorak ispred Rektorata Sveučilišta u Zagrebu prosvjedovali studenti Hrvatskih studija ističući da se bore za to da njihova ustanova nakon toliko godina dobije status fakulteta.

Komentiraj