Patrik Macek/PIXSELL

SDP-ova interpelacija u saborskoj proceduri, na dnevnom redu kad se ispune poslovnički uvjeti

Interpelacija kojom 25 zastupnika SDP-a predlaže Saboru da Vladu obveže da istakne prigovor na nadležnost stalnog Arbitražnog suda u Washingtonu u postupku koji su protiv Hrvatske pokrenule banke zbog konverzije kredita u švicarskim francima, u saborskoj je proceduri, a u dnevni će red biti utvrštena kad se ispune uvjeti koje traži saborski Poslovnik.

Poslovnik, naime, propisuje da valjano podnesenu interpelaciju predsjednik Sabora, u ovom slučaju akademik Željko Reiner, dostavlja premijeru i zastupnicima u roku od 15 dana od dana njena primitka.

Najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka, Vlada je obvezna predsjedniku Sabora dostaviti izvješće s mišljenjima o interpelaciji.

U roku od 15 dana od dana primitka izvješća, Reiner ga dostavlja zastupnicima. Po dostavljenom Vladinu izvješću, interpelacija se uvrštava u dnevni red. Dogodi li se da Vlada izvješće ne podnese u propisanom roku, interplacija se uvrštava u dnevni red nakon što taj rok istekne.

Kad se zbroje svi rokovi, načelno se može zaključiti da bi se Sabor SDP-ovom, interpelacijom o ‘švicarcima’ trebao pozabaviti do sredine lipnja.

Poslovnik propisuje da Sabor raspravu o interpelaciji završava utvrđivanjem stajališta o pitanju koje je pokrenuto interpelacijom i zaključcima u njoj postavljenim. Sabor potom može postaviti pitanje odgovornosti Vlade ili pokrenuti pitanje povjerenja premijeru, pojedinom članu Vladi ili Vladi u cjelini.

SDP je pokrenuo interpelaciju kojom Saboru predlažu da obveže Vladu da istakne prigovor na nadležnost stalnog Arbitražnog suda u Washingtonu u postupku koji su protiv Hrvatske pokrenule banke zbog konverzije kredita u švicarskim francima te da pokrene postupak za izlazak iz dvostranih ugovora o uzajamnoj zaštiti ulaganja potpisanih drugim članicama prije ulaska Hrvatske u EU.

Komentiraj