Saudijska Arabija kontrolirat će tumačenje Muhamedova nauka radi borbe protiv terorizma

epa

Saudijska Arabija, domovina islama, nadzirat će tumačenje nauka proroka Muhameda kako bi spriječila da se on koristi za opravdavanje nasilja ili terorizma, objavilo je u srijedu ministarstvo kulture i informiranja.

Kralj Salman je uredbom osnovao tijelo za ispitivanje upotrebe “hadisa” – riječi, postupaka i uputa proroka Muhameda koje svećenici i pravnici koriste da bi opravdali svoje propovjedi i ukaze koji se tiču svih aspekata života.

Ministarstvo je u priopćenju navelo da je cilj tog tijela “ukloniti lažne i ekstremističke tekstove, kao i sve tekstove suprotne islamu kojima se opravdava počinjenje zločina, ubojstava i terorističkih akata”.

Sjedište će mu biti u Medini, a nadzirat će ga vijeće visokih vjerskih dužnosnika iz cijelog svijeta.

Islamističke skupine kao što su Islamska država i al Qaeda koristile su tumačenja hadisa da bi opravdale nasilje i motivirale svoje pristaše na terorističke napade.

Saudijski pristup vjerskoj doktrini važan je zbog njezine simbolične pozicije rodnog mjesta islama, ali i zbog financiranja gradnje džamija u inozemstvu zahvaljujući golemim prihodima od prodaje nafte.

Komentiraj