Tomislav Miletic/PIXSELL

SABOR Zakon o zviždačima

Hrvatski sabor u petak je, sa 79 glasova ‘za’ i 33 suzdržana, donio Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnost, popularno nazvan ‘Zakon o zviždačima’ (foto ilustracija), kojim je predviđena zaštita prijavitelja nepravilnosti ne samo u tijelima javne vlasti, već i kod privatnih poslodavaca.

Riječ je o propisu ‘lex specialis’, koji detaljno uređuje zaštitu osoba koje prijavljuju korupciju i ostale nepravilnosti povezane s nesavjesnim poslovanjem. Proširuje se opseg nepravilnosti ne samo na slučajeve korupcije, već i kod kršenja zakona te nesavjesnog upravljanja javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije.

Predviđeno je i pravo na zaštitu prijavitelja nepravilnosti kroz sudsku zaštitu, naknadu štete, zaštitu identiteta i povjerljivosti, a zaštita je proširena i na osobe s kojima su prijavitelji nepravilnosti povezani.

Predloženi zakon prijaviteljima nepravilnosti omogućava zaštitu ne samo ako su u stalnom radnom odnosu već je zaštita pružena širem krugu osoba poput volontera.

Propisuju se tri načina prijavljivanja nepravilnosti: unutarnje, vanjsko (prema nadležnom tijelu) ili razotkrivanje prema javnosti.
Hrvatski sabor donio je i Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda kojim se uređuju kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, kakva je primjerice, potres, požar, poplava, suša, tuča, ledena kiša, mraz, dodjela pomoći za njihovo ublažavanje kao i Registar šteta. Novim se zakonom naglašava potreba osiguranja imovine te predlaže da se pomoć za štete “ne dodjeljuje u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana, ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 posto njene vrijednosti”. Pomoć iz proračuna ne bi se dodjeljivala za štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama.

Sabor je izmijenio i Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika kojima se povećava osnovica za obračun plaće sudaca za 6 posto.

Donio je i Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti kojim se uređuje knjižnična djelatnost, utemeljivanje i prestanak rada knjižnica, ustrojstvo i upravljanje knjižnicama, vrste knjižnica, rad Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Knjižnični sustav RH.

U dnevnom redu i SDP-ova Interpelacija

Sabor je u petak proširio dnevni red sa devet novih točaka među kojima su i prijedlog Zaključka povodom izvješća o provedenoj provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanskih inicijativa Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj te SDP-ova interpelacija o radu Vlade zbog postupanja oko nabavke eskadrile višenamjenskih borbenih aviona.

Na dnevnom je redu i prijedlog proglašenja 22. veljače Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva kao i lista kandidata za izbor četiri člana programskog vijeća HRT-a.

Komentiraj