Patrik Macek/PIXSELL

Sabor u utorak raspravlja o smanjenju broja agencija i zavoda

Hrvatski sabor, koji odrađuje posljednji tjedan prije redovne zimske stanke, u utorak će raspraviti nekoliko zakona koji slijede Vladinu nakanu da smanji broj agencija, fondova i zavoda.

Izmjenama zakona o sustavu civilne zaštite, o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i o protuminskom djelovanju, predlaže se da MUP preuzme poslove Državne uprave za zaštitu i spašavanje, odnosno Državnoga zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Hrvatskog centra za razminiranje.
Radi ponovnog osnivanja Državnoga inspektorata koji će objediniti inspekcije koje sada postoje u više ministarstva, mijenja se Zakon o zaštiti zraka i uređuje prijenos poslova koje sada obavlja inspekcija Ministarstva zaštite okoliša.

Izmjenama Zakona o zaštiti okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša preuzet će imovinu, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze te službenike Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Oni s 1. siječnja 2019. godine postaju državni službenici ili namještenici,. Time će se, ocijenjeno je, pridonijeti racionalnijoj organizaciji i učinkovitijem poslovanju, a sve će za posljedicu imati ukupno smanjenje troškova i institucionalno jačanje kapaciteta.

Sabor redovno jesensko zasjedanje zaključuje u petak glasovanjem o 30-ak zakona koje je raspravio ovaj i proteklih tjedana.

Prije toga, u srijedu, treba raspraviti Deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i europskom putu BiH, a u četvrtak prijedlog zakona o udžbenicima u osnovnoj i srednjoj školi koji bi učenicima trebao olakšati školske torbe i donijeti više digitalne nastave, a roditeljima manje troškove nabave udžbenika.

Komentiraj