Sabor u petak odlučuje o novom ministru zdravstva Viliju Berošu

Hrvatski sabor u petak će glasovati o povjerenju novom ministru zdravstva Viliju Berošu, a prije toga će se zastupnici izjašnjavati o amandmanima na prijedlog zakona o privatnoj zaštiti i razmotriti izvješće o uredbama koje je Vlada donijela na temelju zakonske ovlasti.

Kandidata za ministra zdravstva Beroša u četvrtak je većinom glasova podržao saborski Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku pred kojim je odgovarao na pitanja zastupnika.

Pritom je kao svoje prioritete izdvojio rješavanje pitanja prekovremenih sati liječnika i medicinskih sestara, ustrojavanje hitne helikopterske medicinske službe te rješavanje pitanja nedostatka kadrova.

Za njegov izbor potrebno je 76 glasova zastupnika.

Glasovanju u podne prethodit će izjašnjavanje o 26 amandmana na prijedlog zakona o privatnoj zaštiti kojim se preciziraju ovlasti čuvara i zaštitara.

Zastupnici će raspraviti i dvije uredbe koje je Vlada donijela na temelju zakonske ovlasti.

Prva je uredba o izmjeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojom se produljuje rok za nastavak rada zdravstvenih radnika – zakupaca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te im omogućuje da nastave rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Druga je uredba o izmjenama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojim se omogućava provedba EU direktive odnosno propisuje da Jedinstveni registar računa, kao jedinstvena baza podataka, sadrži i podatke o sefovima fizičkih i pravnih osoba.

 

Komentiraj