HINA/ Daniel KASAP

Sabor u petak o probaciji

Saborski zastupnici u petak će raspravljati o Vladinu prijedlogu zakona o probaciji i Mostovu prijedlogu izmjena Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, nakon toga će glasovati o dosad raspravljenim točkama.

Zakonom o probaciji predlaže se usklađivanje s izmjenama i dopunama Kaznenog zakona u odnosu prema ispunjavanju pojedinih sigurnosnih mjera kao poslova iz nadležnosti probacije.

Uz navedeno, redefinira se izvršavanje rada za opće dobro, precizira se nadzor uvjetnog otpusta i zaštitnog nadzora.

Izmjenama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Most nezavisnih lista predlaže da podatci iz Registra stvarnih vlasnika tvrtki budu dostupni cijeloj javnosti, a ne samo državnim tijelima koja se bave pranjem novca i istražuju financiranje terorizma.

Tim izmjenama ide se u smjeru transparentnosti i protiv korupcije, ističu u Mostu.

Komentiraj