Hrvatski sabor u petak će raspraviti izvješća o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. i 2016. godinu, na koja hrvatska Vlada nije imala primjedbi.

Ukupna vrijednost imovine Fonda, posljednjeg dana 2016. godine iznosila je gotovo 948 milijuna kuna od čega na dionice HT-a otpada 97,7 posto ili 921 milijun kuna.

Upravni odbor Fonda uplatio je 12,3 milijuna kuna, što je trećina dobiti Fonda u 2015., a Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata tijekom 2016. godine isplaćeno je 5607 stipendija.

Zakladi hrvatskih branitelja sredstva nisu uplaćena budući da se iz dobiti Fonda nisu mogle namiriti sve obveze.
Posljednjeg dana 2015. godine, vrijednost ukupne imovine Fonda iznosila 836 milijuna kuna što je 41 milijun kuna manje u odnosu na 2014. godinu. Smanjeni su i broj te vrijednost udjela u Fondu.

U izvještajnoj godini promijenjeno je društvo za upravljanje Fondom tako da od 15. listopada 2015. Fondom upravlja Hypo Alpe-Adria-invest d.d.( sada Addiko invest d.d.) umjesto Erste Asset Management d.o.o.

Hrvatski sabor će u petak raspraviti i izvješća o stanju i upravljanju Robnim zalihama za 2015. i 2016. godinu.

Komentiraj