Sabor u petak o Memorandumu Hrvatske i Rumunjske

Hrvatski sabor u petak će raspravljati o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnom pružanju potpore države domaćina, nakon čega bi trebalo uslijediti glasovanje o raspravljenim točkama.

Stupanjem na snagu Memoranduma o suglasnosti uspostavit će se međunarodnopravni okvir za daljnju međusobnu vojnu suradnju dviju država putem omogućavanja logističke, financijske i pravne potpore tijekom aktivnosti na državnom području Hrvatske i Rumunjske.

Memorandumom će se omogućiti pristup logističkim resursima za potporu bilateralnim vježbama te združenim razmještajima, brži pristup strateškoj infrastrukturi (zračnim i pomorskim lukama, željezničkim stanicama), jednostavniji i brži pristup vježbovnim prostorima i objektima u potpori zajedničkog uvježbavanja i obuke, ostvarivanje učinkovite potpore provoza na državnom području te učinkovite i brze potpore u slučaju prirodnih katastrofa i izvanrednih situacija.

Na dnevnom redu u petak je i prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, a zastupnici bi trebali raspraviti i prijedlog zakona o djelatnosti psihoterapije kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskim standardima.

Komentiraj