Sabor u drugo čitanje poslao zakon o obnovi Zagreba od potresa

Hrvatski sabor u petak je u drugo čitanje poslao Vladin zakonski prijedlog o obnovi Zagreba i njegove okolice od potresa koji ih je pogodio 22. ožujka.

Sve primjedbe i prijedlozi poslat će se predlagatelju kako bi ih imao u vidu kod izrade konačnog teksta zakona.

U prvom čitanju dobio je potporu 105 zastupnika, 28 je bilo suzdržanih, jedan protiv.

Konačan tekst tog zakona koji izaziva veliko zanimanje javnosti, pred zastupnicima bi se trebao naći već početkom rujna, kada se očekuje i njegovo donošenje.

U snažnom potresu koji je pogodio Zagreb i njegovu okolicu, poginula je jedna osoba,  oštećeno je 25 tisuća objekata. Šteta se procjenjuje na 86 milijardi kuna i po svim procjenama obnova će trajati godinama.

Sam zakon uređuje način i postupak obnove, uklanjanja oštećenih ili uništenih zgrada,  izgradnju zamjenskih. Konstrukcijska obnova zgrada financirala bi se iz proračuna države, Grada Zagreba, županija, gradova i općina, sredstvima vlasnika, odnosno suvlasnika, te sredstvima iz drugih izvora.

Sufinanciranje konstrukcijske obnove privatnih zgrada predviđeno je u omjeru 60 posto država, po 20 jedinice lokalne samouprave i vlasnici, odnosno suvlasnici.

Premijer Andrej Plenković ističe da se obnovi treba pristupiti ozbiljno i organizirano, da će se u tom poslu pažljivo kombinirati nacionalna sredstva i međunarodne izvore financiranja.

Važno je da zakonski okvir bude kvalitetan, transparentan, pravičan, provediv i da oko njega postignemo što veću suglasje, poručio je premijer.

Oporba poručuje da do drugog čitanja treba doraditi odredbe o zaštićenim najmoprimcima, hipotekama, socijalnom kriteriju itd.

Komentiraj