Hrvatski sabor u utorak zasjedanje nastavlja raspravom o prijedlogu novog Zakona o javnoj nabavi, po kojemu najniža cijena više ne bi bila jedini i najvažniji kriterij za ocjenu ponuda, već se predlaže uvođenje ekonomski najpovoljnije ponude.

Po Vladinu prijedlogu, kriteriji za odabir najboljih ponuditelja i dalje će biti cijena, uz odgovarajuće dodatne kriterije koje će propisati sam naručitelj, a cijena će moći činiti maksimalno 90 posto ukupne strukture vrijednosti, odnosno pondera pojedinih kriterija.

Zakon predviđa i uvođenje Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi.

Planira se i objedinjavanje svih registara s podacima iz kojih se izdaju potvrde, koje su poduzetnici do sada morali prikupljati kao dokaz za sudjelovanje na pojedinom natječaju, a to bi se trebalo učiniti u okviru od godine dana.

Prema prijedlogu, uvodi se i obveza prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrtu dijela dokumentacije o nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave.

Komentiraj