Sabor raspravlja o zaustavljanju ovrha na plaćama i mirovinama

Sabor će ovog tjedna, zbog Praznika rada, zasjedati svega dva dana. Danas je na rasporedu rasprava Vladinog prijedloga da se zaustave ovrhe na plaćama i mirovinama.

Trenutno se ovrhe ne vode na sudovima, ni pred javnim bilježnicima, nema ih ni putem Financijske agencije (Fina), jedine “nepokrivene” ostale su ovrhe na stalnim primanjima, na plaći i mirovinama, a ovim zakonom kažemo da zastaju i na tim postupcima, rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković govoreći o zakonu o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za trajanja posebnih okolnosti izazvanih epidemijom koronavirusa.

Tim se zakonom predlaže i da za trajanja posebnih okolnosti, kakva je epidemija, ne teku zatezne kamate u ovršnim i stečajnim postupcima.

Regulira se i stečajne postupke te predlaže da razlozi, koji se po Stečajnom zakonu smatraju stečajnim razlozima, a nastupili su za trajanja epidemije, nisu pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranja stečajnog postupka.

Vlada je Saboru predložila da taj zakon donese po hitnom postupku, te da na isti način izmjeni Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čime bi se povećao prihodovni cenzusa po članu obitelji na 1.563 kune, a za samce na 2.000 kuna.

Vlada tumači kako će se na taj način poboljšati položaj umirovljenika.

Važećim Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju uređene su vrste i način provođenja tog osiguranja, a dopunskim, kao vrstom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, osiguranim se osobama jamči pokriće troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Komentiraj