Sabor raspravlja o javnoj nabavi, nema glasovanja

Hrvatski sabor u petak će raspravljati samo o Godišnjem izvješću o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), a glasovanja o raspravljenim točkama neće biti.

Komisija je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Komisija je 2019. godine u radu imala 1.365 žalbenih predmeta, od kojih je 1.209 bilo novo zaprimljenih, što je 3, 3 posto više u odnosu na godinu prije.

Najveći broj žalbi odnosio se na fazu odluke o odabiru (66 posto), no nastavljen je trend velikog broja žalbi na dokumentaciju o nabavi (32 posto), što se velikim dijelom može pripisati jedinstvenoj naknadi za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5.000 kuna, neovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave.

Godišnje Izvješće pokazuje da je Komisija u 2019. godini više zaradila, nego potrošila. Naime, na ime naknada za pokretanje žalbenog postupka u državni je proračun uplaćeno 17, 3 milijuna kuna, što je 6,8 milijuna više od sredstva planiranih za rad Komisije.

Rasprava o Godišnjem izvješću o radu DKOM-a bit će prilika i za raspravu o stanju javne nabave čija se ukupna vrijednost na godišnjoj razini procjenjuje na oko 43 milijarde kuna.

Komentiraj