SABOR Rasprava o Imunološkom

hina

Hrvatski sabor plenarno zasjedanje započinje glasovanjem o odrađenim točkama, a potom zastupnike očekuje rasprava o dva izvješća – o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za prošlu godinu te ono o radu istražnog povjerenstva za Imunološki zavod.

Prošle se godine, kako se navodi u izvješću, prvobraniteljici za osobe s invaliditetom obratilo 1827 građana, što je za 31 posto više u odnosu na 2016. godinu. Kao i prethodnih godina, najveći broj pritužbi pravobraniteljici za osobe s invaliditetom bio je u području socijalne zaštite, potom slijede područja rada i zapošljavanja, pristupa dobrima i uslugama, mirovinskog osiguranja, zdravstva te odgoja i obrazovanja.

U zaštiti i afirmaciji prava osoba s invaliditetom te suzbijanju svih oblika diskriminacije bilo je ukupno 2913 postupanja po pritužbama, dok je nadležnim tijelima upućeno više od 650 preporuka i upozorenja. Predloženo je također preko 60 izmjena odredbi i izdano 43 mišljenja u 31 propisu.

Na dnevnom redu Sabora je i Izvješće istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda, koje je imalo za cilj utvrditi sve bitne okolnosti poslovanja tog zavoda od početka procesa pretvorbe i privatizacije 1990. do danas.

Povjerenstvo je utvrdilo, navodi se u izvješću, cijeli niz slučajeva lošeg i neodgovornog upravljanja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda kojima je prouzročena financijska, reputacijska i kadrovska šteta.

Komentiraj