Hrvatski sabor u petak nastavlja sjednicu raspravom o izvješću o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2015., a  trebalo bi uslijediti i glasovanje o dosad raspravljenim točkama.

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata je javna znanstvena ustanova utemeljena sa zadaćom prikupljanja, sređivanja, čuvanja te stručnog i znanstvenog istraživanja i publiciranja gradiva iz Domovinskog rata.

Odjel za arhivsko gradivo Domovinskog rata u 2015. godini prikupio je, po službenoj dužnosti, darovanjem ili otkupom, 60 medija nekonvencionalnog gradiva, 300 pozitiva fotografija, 700 digitalnih fotografija, 16 digitalnih zemljovida i 86 sati memoarskog gradiva. Digitalizirano je oko 180.500 stranica dokumenata.
Odjel za znanstveno istraživanje Domovinskog rata organizirao je stručne i znanstvene skupove o Domovinskom ratu, predavanja o Domovinskom ratu učenicima u školama, pripremao izložbe s tematikom iz Domovinskog rata, predavanja na tribinama u Hrvatskoj i inozemstvu te pisanje znanstvenih i stručnih radova.

Centar je također objavio 8 knjiga.

Ukupni prihodi poslovanja Centra iznosili su  u prošloj godini 3,18 milijuna kuna, a rashodi 3,06 milijuna kuna.

Komentiraj