Patrik Macek, PIXSELL

“Sabor nije trebao odobriti prodaju Croatia Osiguranja”

Državna revizija prošlog tjedna je objavila izvješće prema kojem je prodaja Croatia osiguranja bila nezakonita. U nalazu Državne revizije za hrvatski proračun u 2014. godini, među ostalim, stoji da se prodaja Croatia osiguranja nije smjela dogoditi, odnosno, protivna je zakonu te da je sklopljen nepovoljan posao za Hrvatsku. U nalazu se također navodi da odluku o privatizaciji Vlada nije smjela donijeti sama, nego joj je za to trebalo i mišljenje Hrvatskog sabora. Međutim, nekoliko pravnih stručnjaka za Nacional je potvrdilo da navodi objavljeni u nalazu Državne revizije nisu točni i da prodaja Croatia osiguranja nije bila u nadležnosti Hrvatskog sabora.

[quote_box_center]

  • Državna revizija prošlog tjedna je objavila izvješće prema kojem je prodaja Croatia osiguranja bila nezakonita
  • U nalazu Državne revizije za hrvatski proračun u 2014. godini stoji da se prodaja Croatia osiguranja nije smjela dogoditi

[/quote_box_center]

“Članak 9. spornog Zakona o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u RH, donesen 1992. godine, nije primjenjiv na konkretan slučaj jer kasnije doneseni propisi u cijelosti mijenjaju, od 2011. godine pa nadalje, pravni okvir i ovlaštenja nadležnih tijela u postupku upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu RH. Pozivanje na normu iz čl. 9. citiranog zakona, pogotovo bez tumačenja i primjene iste u smislu citiranog Zakona te sustavnog povezivanja cijelog zakona s kasnijom regulativom koja cjelovito regulira materiju upravljanja i raspolaganja imovinom RH, nije niti pravno održivo niti logički prihvatljivo”, tvrde pravni stručnjaci koji naglašavaju da je u ovom primjeru jednim zakonom, Zakonom o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja iz 1992., predviđeno da odluku o načinu privatizacije donosi Sabor na prijedlog Vlade, dok je drugim, kasnijim zakonom, Zakonom o upravljanju državnom imovinom, određeno da Vlada donosi odluku o raspolaganju dionicama čija je nominalna vrijednost preko 100 milijuna kuna te može odlučiti na prijedlog nadležnog ministarstva, uz pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za financiranje i ministarstva nadležnog za gospodarstvo, da se dionicama u određenom trgovačkom društvu raspolaže i na drugačiji način nego što je to određeno odredbama istog zakona u cilju ostvarivanja određenih gospodarskih interesa ili izvršavanja obveza Republike Hrvatske.

“U slučaju neusklađenosti pravnog sistema, postoje sredstva i mehanizmi za uklanjanje antinomija. Jedno takvo pravilo je i lex posterior derogat legi priori, što znači da kasnija norma ukida raniju normu iste pravne snage koja joj proturječi. S obzirom na to da je Zakon o upravljanju državnom imovinom kasniji zakon, u konkretnom slučaju prodaje dionica Croatia osiguranja Adris Grupi, moraju se primijeniti odredbe kasnijeg zakona”, tvrdi se u mišljenju nekolicine pravnih stručnjaka.

Tako misli i bivši ministar financija Slavko Linić, za čijeg se mandata privatizacija i provela. Nakon što je Državna revizija objavila svoje mišljenje, Linić je izjavio da on duboko vjeruje da je sve provedeno po zakonu. “Oni se pozivaju na neki zakon iz 1992. To je njihovo tumačenje. Ja samo znam da smo dva puta, 2011. i 2012. donijeli zakone koji određuju kako se raspolaže državnom imovinom. Na temelju toga je privatizacija napravljena”, izjavio je bivši ministar financija prošloga tjedna u Saboru.

Komentiraj