Patrik Macek/Pixsell

SABOR: Imenovani članovi NO-a HRT-a

Hrvatski sabor imenovao je  četiri člana Nadzornog odbora HRT-a: Anju Šovagović Despot, Katarinu Bakiju, Miroslava Grgića i Šenola Selimovića.

Od pet članova, koliko ih ima Nadzorni odbor HRT-a, četiri imenuje Sabor, peti je iz reda zasposlenika, a to je Marijo Raguž.

Mandat članova NO traje četiri godine, imaju pravo na nagradu za svoj rad sukladno Statutu HRT-a.

Sabor je članove NO imenovao većinom glasova, bez rasprave.

Kandidate za NO, njih 12, prethodno je saslušao resorni Odbor za medije.

Sabor zasjednje nastavlja u utorak, na dnevnom redu su izmjene Zakona o putnim ispravama.

Komentiraj