Sabor danas o Prijedlogu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji

HINA/ Denis CERIĆ

Hrvatski sabor danas nastavlja zasjedanje raspravom o konačnom Prijedlogu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji trebale bi, ističe Vlada, pridonijeti uvođenju reda i pravne sigurnosti u sustav profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Konačnim prijedlogom zakona centre za profesionalnu rehabilitaciju osniva isključivo Rebublika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u njezino ime obavljat će putem nadležnog Ministarstva za rad.

Preuzimanjem osnivačkih prava nad centrima za profesionalnu rehabilitaciju (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split prema dogovoru o preuzimanju osnivačkih prava s 1. siječnja 2019. godine) ujednačit će se njihov položaj.

Komentiraj