Ruđer Bošković je već kao dijete bio bistar i nadaren, snažno okrenut duhovnom životu

Bio je matematičar, astronom, geodet, fizičar i filozof. Bošković je rođen u Dubrovniku 18. svibnja 1711. godine kao sedmo dijete majke Paule Bettera, kćeri jedne bogate talijanske obitelji, i oca Nikole Boškovića, hergovačkog trgovca iz Orahova Dola.

U obitelji Bošković vladalo je neka sabranost i iskren život po vjeri. Ruđerova majka odigrala je odlučnu ulogu u odgoju (otac mu je zarana umro). Bila je čvrsta žena i vrlo pobožna, a cijela obitelj jako usmjerena prema isusovcima. Tu duhovnu crtu poprimao je od najranijeg djetinjstva s ostalom braćom i sestrama pa nije čudo što je obitelj Nikole i Pavle Bošković rođ. Bettera dala četiri duhovna zvanja: Baro i Ruđer, Ruđe kako su ga zvali kod kuće,  postali su isusovci, Ivan Dominik dominikanac, a sestra Marija redovnica.

Ruđer je polazio školu u isusovačkom kolegiju u Dubrovniku kao i njegova ostala braća. Odlikovao se bistrinom i velikom intelektualnom nadarenošću. Pokazivao je sklonosti i za duhovni život, pa je pošao u Družbu Isusovu, kamo je već krenuo stariji brat Baro. Tako je 1725. otišao u Rim te ulazi u novicijat na Kvirinalu. Za vrijeme studija u Rimskom kolegiju (»Collegium omnium nationum«) zadovoljan piše bratu u Dubrovnik (1731.): “Božjom milosti ne trebam drugo od vas doli vaših molitava i desi li mi se ikada zgoda da podnosim nedaće, smatrat ću se presretnim da uživam koji plod sv. Siromaštva i goli Križ Kristov za koji sam si preduzeo da ga slijedim.” U istom pismu nastavlja: “I budite uvjereni da sam tako zadovoljan sa svojim stanjem, da kada bih imao u svojoj ruci sva kraljevstva svijeta, sva bih pustio.”

Komentiraj