Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Kompasom Zagreb. d.d. te je za 12. prosinca zakazao ročište na kojem će se izjašnjavati o otvaranju stečajnog postupka te turističke agencije s više od 3,3 milijuna kuna  utvrđenih nepodmirenih obveza.

Prijedlog za otvaranje stečaja podnio je sâm dužnik Kompas Zagreb d.d. navodeći kako je nesposoban za plaćanje i prezadužen. Osim toga, u prijedlogu je istaknuto i kako kasni s isplatom plaće zaposlenicima duže od trideset dana, te da ne uplaćuje poreze i doprinose vezane za plaće zaposlenika.

Uz taj prijedlog bila je dostavljena i potvrda Financijske agencije (Fine) izdana početkom listopada u kojoj se ističe da je račun Kompasa blokiran, te da do 10. listopada iznos nepodmirenih obaveza iznosi 3.314.722 kuna.

Uprava turističke agencije Kompas Zagreb zahtjev za pokretanja stečaja podnijela je 12. listopada, a tada je većinski vlasnik te tvrtke Matko Bolanča na konferenciji za novinare naglasio kako o detaljima ne može govoriti.

“Temeljem situacije u Kompas Zagreb i većeg broja odustajanja od aranžmana, društvo Kompas Zagreb d.d. steklo je uvjete da preda zahtjev za pokretanje stečaja”, rekao je Bolanča.

U proljeće prošle godine vlasnikom Kompasa postalo je društvo Inspire Investments, koje je za račun fonda Inspire Fusion tada preuzeo 86 posto udjela u toj agenciji, a ugovor su tada potpisali Matko Bolanča za račun fonda te dotadašnji većinski vlasnik i direktor Kompasa Ivan Pukšar.

U materijalima koje su novinari dobili na konferenciji  za novinare povodom zahtjeva za pokretanje stečaja navodi se da je u svibnju ove godine Uprava dobila izvješće revizije za 2017. kojim je, kako piše u materijalu, utvrđena osnovana sumnja na računovodstvenu  prijevaru za 2016. i prethodne godine. Tako se spominje umanjenje prihoda s 84 na 80 milijuna kuna, uz povećanje rashoda s 83 na 100 milijuna kuna, što, umjesto pozitivnih 300 tisuća kuna, ustvari rezultira gubitkom od 20,7 milijuna kuna.

Zbog lažno prikazanih brojki, kako je pokazala revizija u poslovanju za 2016. godinu, lažno prikazanog kapitala, obveza prema dobavljačima i aktive, a koje su sve manje nego su bile prikazane, Bolanča je rekao da je Kompas Zagreb 25. rujna ove godine protiv odgovornih osoba podnio kaznenu prijavu DORH-u.

S druge strane, bivši direktor agencije Kompas Zagreb Ivan Pukšar odbacio je sve informacije koje je iznio sadašnji većinski vlasnik te agencije Bolanča, ustvrdivši da su neistinite i da njima Bolanča “krivnju za svoj neuspjeli projekt preuzimanja Kompasa Zagreb prebacuje na bivšu upravu” te “skriva vlastitu nesposobnost”.

Komentiraj