Rješenje BiH Suda o Mamiću: “Mjere zabrane efikasne su i isključuju rizik od bijega”

Zdravku Mamiću,  o čijem je pritvoru u postupku izručenja Hrvatskoj po međunarodnoj tjeralici u utorak odlučivao Sud Bosne i Hercegovine i odbio ga,  nekadašnjem Dinamovu čelniku  izrekao je blaže mjere uz obrazloženje da i takve mjere zabrane predstavljaju dovoljno jamstvo koje osigurava Mamićevu dostupnost za trajanja ekstradicijskog postupka. Navedeno je to u obrazloženju sudskog dokumenta sa ročišta u Sarajevu koji Nacional ima.

U obrazloženju se navodi  kako je Sud ocjenio „ da će se određivanjem mjera zabrane putovanja uz oduzimanje svih putnih isprava, isključiti rizik od bjekstva potraživanog, te da će njegovo prisustvo u ovom postupku biti obezbjeđeno, kako bi postupak bio uspješno okončan. Izricanje  mjera zabrane Sud smatra dovoljno efikasnim sredstvom za osiguranje neometanog vođenja izviđajnih radnji u predmetnom postupku.“

Istodobno, Sud BiH je ocijenio da je u konkretnom slučaju neophodno da  Hrvatska  redovnim putem dostavi molbu za izručenje sa kompletnom ekstradicijskom dokumentacijom, kada će se steći uvjeti za preispitivanje zakonskih pretpostavki za izručenje državljanina BiH Hrvatskoj sukladno Ugovoro o izručenju između dviju država.

Za Mamića je tako određeno, navodi se u Rješenju Suda,  oduzimanje svih putnih isprava koje posjeduje, i hrvatskih i izdanih od   nadležnih organa BiH te mu je zabranjeno izdavanje novih putnih isprava i korištenje osobne iskaznice za prelazak  granice Bosne i Hercegovine.  Putne isprave će biti deponirane u  KDP prostorijama Suda BiH do okončanja ekstradicijskog postupka. Mjeru zabrane  korištenja osobne iskaznice za prelazak državne granice BiH izvršit će Granična policija koja će zabranu unijeti u Glavni centar za obradu podataka. Mamiću je naložena i obveza javljanja jednom tjedno, srijedom, od 10 do 14 sati u nadležnu policijsku stanicu u mjestu boravišta, odnosno u PU Čitluk  koja sa Graničnom policijom ima zadaću brinuti o izvršenju izrečenih mjera zabrane i osigurati evidenciju zabrane u Glavnom centru za obradu.

„ U slučaju da potraživani prekrši neku od izrečenih mjera zabrane, prema njemu se može odrediti mjera privremenog, odnosno ekstradicijskog pritvora“ navodi se u Rješenju BiH Suda kojim je određeno i da izrečene mjere zabrane mogu trajati do dostavljanja molbe za izručenje , a najduže 40 dana računajući od  11.06.2019. godine do  21.07.2019. godine.

Podsjetimo, po izlasku iz suda BiH u kojemu se zadržao manje od sat vremena, Mamićev bosanskohercegovački branitelj Zdravko Rajić kazao je da je njegov klijent rekao kako posjeduje bosanskohercegovačko državljanstvo te se protivi izručenju u Hrvatsku što je vidljivo i iz zapisnika s ročišta.

„ Na održanom ročištu, potraživani je izjavio da ne želi da bude izručen, te naglašava da želi ako je to moguće da se postupak provede u BiH. Potraživani navodi da se ne protivi izricanju mjera zabrane.“  

Sam Mamić je po izlasku ponovio tvrdnje da se radi o  politički motiviranom procesu protiv njega i da nije oštetio državni proračun ni Dinamo.

Komentiraj