Rijeka: Osnovana prva Koordinacija za bolesnike i udruge u Hrvatskoj. Žele bolju komunikaciju liječnika i pacijenata

Klinički bolnički centar Rijeka u četvrtak je, na Svjetski dan bolesnika, osnovao Koordinaciju za bolesnike i udruge bolesnika

Ravnatelj KBC-a Rijeka, prof. dr. sc. Alen Ružić ukazao je na veliku odgovornost koju ima KBC Rijeka, kao treći po veličini klinički bolnički centar u Hrvatskoj te najveća i središnja bolnička ustanova tog dijela zemlje.

Kao najvažniji zadatak Koordinacije ravnatelj Ružić vidi otvaranje KBC-a prema zajednici i rad na dvostranoj komunikaciji između pacijenata i ustanove. Trenutno ustanova surađuje s više od sedamdeset udruga. Činjenica da u radu Koordinacije sudjeluju i predstavnici lokalne i regionalne samouprave te Sveučilišta u Rijeci pokazatelj je važnosti ostvarivanja cilja, a to je, prije svega, dijalog u zdravstvu.

Ružić je naglasio da im je važno poboljšati suradnju s bolesnicima i udrugama bolesnika, podići kvalitete zdravstvene zaštite i ukupne skrbi, razvoj svijesti i poticanja svih da sudjeluju u brizi za oboljele.

“Koordinacija neće biti služba za prigovore već aktivni model za intenziviranje dijaloga udruga bolesnika, ali i pojedinačnih bolesnika i njihovih bližnjih s KBC- om Rijeka”, naglasio je Ružić.

Koordinacija će, pojasnio je, biti korektivno tijelo za komuniciranje problema, predlaganje rješenja i nadzor provedbe, a po potrebi će upućivati na prava bolesnika, pružati savjete i podupirati aktivnosti pojedinaca, udruga, ustanova i drugih tijela.

Članovi će promovirati pravo na povjerljivost i privatnost, pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji, pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanjima i pravo na pritužbu.

Svi se slažu: “Pojačat ćemo dijalog”

Koordinaciju za bolesnike i udruge bolesnika čine Sandi Bujan Cvečić, urednica emisije Rijeka zdravlja, Sanja Barić, predstavnica Sveučilišta u Rijeci, Đulija Malatestinić, predstavnica Primorsko-goranske županije, Karla Mušković, predstavnica Grada Rijeke, Sanja Matijević Rončević, pomoćnica ravnatelja KBC-a Rijeka za kvalitetu, Snježana Juričić, pomoćnica ravnatelja KBC-a Rijeka za sestrinstvo i Dragan Lovrović, predstavnik Zavoda za palijativnu medicinu KBC-a Rijeka.

Predsjednica Koordinacije Sandi Bujan Cvečić naglasila je želju da bolesnicima život pokuša učiniti boljim, a klinički sustav učiniti otvorenijim u komunikaciji i human u odnosu prema pacijentima.

“Prvi korak bit će dopuna postojećeg popisa udruga koje djeluju na području Primorsko-goranske županije, slanje upitnika kojima će se detektirati ključni problemi i potom sastanci s predstavnicima udruga. Koordinaciji bolesnika i udruga bolesnika cilj je potaknuti snažniju aktivnost udruga, kako bi se poboljšalo liječenje i kvaliteta života bolesnika”, rekla je Bujan Cvečić.

Sanja Barić, predstavnica Sveučilišta u Rijeci, rekla je da treba utvrditi postojeće stanje u udrugama i okupiti njihove predstavnike.

Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odbora za zdravstvo Primorsko-goranske županije, podsjetila je da je Županija osnivač osam zdravstvenih ustanova te da podupire uspostavu Koordinacije za bolesnike i udruge bolesnika, kao posebno tijelo koje okuplja sudionike u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

Jadran Mandekić, predstavnik Grada Rijeke, istaknuo je da je ovaj izravni oblik suradnje s bolesnicima i udrugama bolesnika značajan iskorak u unaprjeđenju skrbi, prava i dobrobiti, kao i u borbi protiv bilo koje vrste stigmatizacije i diskriminacije.

Sanja Matijević Rončević, pomoćnica ravnatelja KBC-a Rijeka za kvalitetu, poručila je kako je osnivanje ovakvog tijela jedini put za podizanje kvalitetne komunikacije između pacijenta, udruga i zdravstvenih ustanova.

Snježana Juričić, pomoćnica ravnatelja KBC-a Rijeka za sestrinstvo, naglasila je da je cilj Koordinacije poticanje komunikacije između pacijenata i njihovih udruga sa zdravstvenim djelatnicima, kako bi se uočile i otklonile prepreke s kojima se pacijenti ponekad susreću.

Psihijatar Dragan Lovrović, predstavnik Zavoda za palijativnu medicinu KBC-a Rijeka, rekao je da će ovakav pristup svakako pridonijeti destigmatizaciji pacijenata te utjecati na humanizaciju medicine.

Komentiraj