Revizija otvorila aferu IDS-ovom Lorencinu: Ilegalno isplatio 200.000 kuna preko ugovora o djelu

Patrik Macek/PIXSELL

Državana revizija utvrdila je niz nepravilnosti u radu nekolicine ministarstava u mandatu prošle Vlade.

Nepravilnosti su utvrđene u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za vrijeme mandata Vesne Pusić, i to vezano uz isplate prema ugovoru o djelu. Naime, od 2013. godine do kraja prošle godine administrativnoj tajnici zaposlenoj u Ministarstvu isplaćeno je skoro 300.000 kuna bruto preko ugovora o djelu za poslove koje je trebala obavljati u sklopu redovitog rada.

No, Revizija je otkrila kako je protuzakonitih isplata bilo i u Ministarstvu turizma, na čijem se čelu u prošloj Vladi nalazio IDS-ov Darko Lorencin.

Naime, Revizija je utvrdila da je Ministarstvo turizma u 2015. godini isplatilo 691.628 kuna po ugovorima o djelu. Ugovori o djelu su zaključeni s vanjskim suradnicima (21), od čega se sedam odnosi na drugo tijelo državne uprave (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) koje ima sjedište na istoj lokaciji kao i Ministarstvo. Pojedini ugovori o djelu zaključeni su za obavljanje poslova koji se odnose na poslove državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva (kadrovski i arhivski poslovi, izrada prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, Pravilnika, odluka i općih akata Ministarstva, priprema sjednica kolegija, organiziranje sastanaka i vođenje zapisnika, arhivski poslovi, unos raznih podataka u računalo i druge poslove) te su kao takvi protuzakoniti.

Dio ugovora zaključen protivno Zakonu o državnim službenicima

Obrazloženje Revizije prenosimo u nastavku:

“U okviru materijalnih rashoda ostvareni su rashodi za naknade prema ugovorima o djelu u iznosu 691.628,00 kn, što je za 232.013,00 kn više u odnosu na 2014., kada su navedeni rashodi iznosili 459.615,00 kn. Ugovori o djelu su zaključeni s vanjskim suradnicima (21), od čega se sedam odnosi na drugo tijelo državne uprave (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) koje ima sjedište na istoj lokaciji kao i Ministarstvo. Uz mjesečne zaključene ugovore o djelu priložena je Potvrda o uredno izvršenom poslu na temelju ugovora. Porezi i doprinosi na naknade prema zaključenim ugovorima o djelu su obračunani i plaćeni u skladu s propisima.

Pojedini ugovori o djelu zaključeni su za obavljanje poslova koji se odnose na poslove državnih službenika iz redovne djelatnosti Ministarstva (kadrovski i arhivski poslovi, izrada prijedloga Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, Pravilnika, odluka i općih akata Ministarstva, priprema sjednica kolegija, organiziranje sastanaka i vođenje zapisnika, arhivski poslovi, unos raznih podataka u računalo i druge poslove).

Navedeno nije u skladu s odredbom članka 62. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), kojom je propisano da se pojedini poslovi koji se obavljaju u državnom tijelu, osim poslova koje obavljaju državni službenici iz članka 3. stavka 2. navedenog Zakona (državni službenici su osobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavom, zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona), mogu na temelju ugovora o djelu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe. Na odnos pružatelja usluga i državnog tijela primjenjuju se propisi kojima se uređuju obveznopravni odnosi.

Također, odredbom članka 62. stavka 2. Zakona o državnim službenicima je propisano da izdaci za pružatelje usluga na temelju ugovora o djelu ne smiju prelaziti 2,0 % ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo. Rashodi za plaće za redovan rad zaposlenika Ministarstva s doprinosima, planirani su u iznosu 24.900.000,00 kn, a rashodi za
izvršitelje usluga na temelju ugovora o djelu su ostvareni u iznosu 698.924,00 kn i iznose 2,8 % sredstava osiguranih za osnovne plaće s doprinosima zaposlenika Ministarstva za 2015. te su veći od propisanog iznosa za 200.924,00 kn”.

Nevena Rendeli dobila 24.000 kuna za moderiranje “Dana hrvatskog turizma”

Najveći iznos po ugovoru o djelu dobio je Nikola Petričević, 104.676 kuna i to za administrativne poslove, piše iPress. Osim još niza isplata, za administrativne i kadrovske poslove, Jasminki Kovač isplaćeno je 86 tisuća za “poslove posluživanja u čajnoj kuhinji”.

Novinarki HRT-a Neveni Rendeli plaćeno je nešto više od 24 tisuće kuna za moderiranje “Dana hrvatskog turizma”.

Popis poslova i honorara

1. Cvetković, Marijana 19.557,90 poslovi arhive
2. Dolić, Sandra 66.333,00 tajnički poslovi
3. Dujmović, Perica 4.383,86 administrativno tehnički poslovi
4. Galić Soldo, Saša 78.121,62 administrativne poslove vezane uz nabavu
5. Kekez, Vinko 4.078,02 poslovi arhive
6. Kos, Janko 4.383,86 administrativno-tehnički poslovi
7. Kovač, Jasminka 86.250,00 poslovi posluživanja u čajnoj kuhinji
8. Kožarec, Irena 51.750,00 kadrovski poslovi
9. Krivak Todorić, Sandra 77.429,29 administrativni i poslovi vezani uz međunarodnu suradnju
10. Krpan, Marija 5.301,43 administrativni poslovi vezani uz međunarodnu suradnju
11. Muselin, Irina 5.301,43 tajnički poslovi
12. Palčić, Ivana 5.301,43 administrativni poslovi vezani uz međunarodnu suradnju
13. Petričević, Nikola 104.676,12 administraivne poslove
14. Rimac, Jela 64.432,59 kadrovski poslovi
15. Stilinović, Marija 5.301,43 poslovi financija i računovodstva
16. Škaberna, Matea 4.812,06 administrativni poslovi
17. Trnka, Dario 8.918,62 administrativni poslove
18. Vinšek, Ana 5.301,43 administrativni poslovi, upravljanje turističkom destinacijom
19. Vujević, Ivica 31.243,61 opći poslovi
20. Žužić, Ivica 22.048,15 opći poslovi
21. Nevena, Rendeli 24.468,09 moderator “Dani hrvatskog turizma”
22. Beljan, Jakov 6.117,03 poslovi arhive

Komentiraj