Rektorski zbor RH upozorio je u ponedjeljak da je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, uslijed eskalacije unutarnje krize, izgubio vjerodostojnost i legitimitet za daljnje djelovanje, te ponovio svoj raniji poziv Vladi RH na pokretanje postupka njegova razrješenja.

Kako se ističe u priopćenju, Rektorski zbor RH je na 2. sjednici održanoj 4. studenog 2016. jednoglasno donio Zaključak kojim je podržao ocjene i stavove iznesene u Priopćenju Sveučilišta u Zagrebu od 31. listopada 2016. da se podnošenjem ustavne tužbe ospori proširenje ovlasti Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju izvan zakonski zadanog okvira, što je učinjeno Izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa koje je Odbor za etiku donio na sjednici 15. lipnja 2015.

Izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju uveden je “hijerarhijski red postupanja”, prema kojem prvu razinu etičkih tijela predstavljaju fakultetska povjerenstva, drugu razinu sveučilišna, dok “završnu razinu” predstavlja Odbor, što je u protivnosti s ustavnim načelom autonomije sveučilišta, upozorava se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Rektorskog zbora Šimun Anđelinović.

Prilikom donošenja takvog Zaključka, Rektorski zbor RH imao je u vidu zaključke, odnosno Mišljenje Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, donesenog dana 17. ožujka 2011., kao i Mišljenje ad hoc etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu, donesenog 4. travnja 2012., u kojima su sve prijave odbačene kao neosnovane, dodaje se.

“Time je taj slučaj za sveučilišta okončan i nije bilo osnove za ponovljeno, odnosno dvostruko postupanje, posebice pet godina nakon okončanja slučaja od strane Odbora za etiku u znanosti i visokome obrazovanju”, ističe se nadalje.

Rektorski zbor razmatrao je i na svojoj 3. sjednici održanoj u Mostaru 4. prosinca 2016. eskalaciju krize u djelovanju Odbora, nakon što su njegova dva člana, koja su izabrana u Odbor na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu, Enes Midžić i Josip Baloban, podnijela ostavku na članstvo u Odboru, dok je predsjednik Odbora akademik Vlatko Silobrčić podnio ostavku na mjesto predsjednika Odbora.

“Odbor, koji je tada ostao bez čelnika i koji je bez važne konstitutivne sastavnice članova s najvećega hrvatskoga sveučilišta bio bitno okrnjen u sastavu, izgubio je
vjerodostojnost i formalni legitimitet za daljnje djelovanje”, mišljenje je Rektorskog zbora RH.

Imajući u vidu sve navedeno, Rektorski zbor RH još je 5. prosinca 2016. predložio Vladi RH da, u skladu s čl. 112., st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju podnese prijedlog Hrvatskome saboru za razrješenje Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju u postojećem sastavu te da donese odluku o objavljivanju javnog poziva za predlaganje članova Odbora i time pokrene postupak imenovanja Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju u novom sastavu.

Na svojoj 4. sjednici u ak. god. 2016./2017., održanoj u Splitu 20. siječnja, Rektorski zbog jednoglasno je potvrdio svoje ranije Očitovanje vezano uz neobvezujuće Mišljenje Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju od 11. siječnja 2017., kao i raniji Zaključak sa sjednice održane 5. prosinca 2016.

“Rektorski zbor RH i nakon najnovijih događaja i dalje stoji pri svojim ranije donesenim Zaključcima da je ovaj slučaj u redovitom i legitimnom postupku okončan prije pet godina, a da je trenutno djelovanje Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju izvan zakonski zadanog okvira”, stoji u zaključku priopćenja.

Komentiraj