Rektor Boras zatražio istragu oko Ugovora o radu dekana Previšića

Luka Mjeda

Rektor Damir Boras zatražio je danas od resornog ministarstva očitovanje o ugovoru o radu dekana Previšića te pozvao dekana i članove Fakultetskog vijeća da osiguraju nesmetan rad Filozofskog fakulteta. Podsjetimo da je dekan Filozofskog fakulteta Vlatko Previšić sam sa sobom sklopio dodatak ugovoru o radu kojim sebi produžuje ugovor za još jednu godinu bez zakonom propisane procedure, upozorila je još u srpnju ove godine Akademska solidarnost.

Prema pravilu, neovisno o mandatu, Previšić je u mirovinu trebao otići 1.10.2016. Očitovanje rektora Borasa o događajima na Filozofskom fakultetu objavljujemo u cijelosti.

“Vezano  uz događanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, rektor Damir Boras još jednom ističe kako ni rektor, ni Senat u ovom trenutku nemaju statutarnu osnovu za smjenu dekana Previšića. Mogućnost utjecaja rektora i Senata Sveučilišta na rad sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a time i Filozofskog fakulteta, propisana je Statutom, a ključnu odgovornost za nesmetano funkcioniranje Fakulteta moraju preuzeti dekan i članovi Fakultetskog vijeća.

Rektor Boras zbog toga apelira na dekana i Vijeće da izvršavaju svoje obveze i unutar Fakulteta nađu rješenje za trenutačni spor. Rektor Boras proslijedio je resornom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Ugovor o radu dekana Filozofskog fakulteta gospodina Previšića i zatražio od Ministarstva da se hitno očituje o valjanosti tog ugovora, budući da je to u izravnoj nadležnosti Ministarstva.
Rektor isto tako poziva studente da se pripreme i odazovu na izbore za Studentski zbor
Filozofskog fakulteta te da se kao predstavničko tijelo studenata uključe u rad Vijeća
Filozofskog fakulteta. Podsjećamo, izvanredni izbori za Studentski zbor Filozofskog fakulteta raspisani su jer je Sveučilišna revizija utvrdila da izbor i funkcioniranje Studentskog zbora nije bilo u skladu s propisima.
Rektor Boras apelira na sve da se suzdrže od bilo kakvog govora mržnje i iskazivanja
netrpeljivosti te podsjeća kako Sveučilište nije mjesto političkih obračuna, prijetnji i ucjena.
Isto tako, Boras još jedanput oštro osuđuje svako vrijeđanje studenata i profesora. Na kraju, apelira na profesore i studente da uredno obavljaju svoje zadaće, a on će oko svih pitanja vezanih uz događanja na Filozofskom fakultetu nastaviti djelovati u okviru svojih statutarnih i zakonskih ovlasti te će poštovati mišljenja i odluke nadležnih tijela”.

Komentiraj