FaH

Reiner zastupnicima: O ostavkama i mirovanju pisano me izvjestiti do četvrtka

Predsjednik Hrvatskog sabora, akademik Željko Reiner, pozvao je novoizabrane saborske zastupnike koji kane dati ostavku ili staviti mandat u mirovanje, da ga o tome pisano izvijeste najkasnije do četvrtka, 13. listopada, do 15 sati, jer je konstituirajuća sjednica Sabora u petak.
Zastupnike podsjeća da prvo zasjedanje 9. saziva Hrvatskog sabora počinje u petak, 14. listopada, u 15 sati.

Postupak konstituiranja Hrvatskog sabora određen je Ustavom i Poslovnikom.

Sabor se konstituira izborom predsjednika na prvoj sjednici kojoj nazoči većina zastupnika. Do izbora novoga predsjednika, a kako je dogovoreno između vladajućih partnera HDZ-a i Mosta to će prvedvije godine biti Božo Petrov, sjednicu će voditi akademik Reiner (HDZ), predsjednik osmog saziva.
Uz predsjednika Sabora, na konstituirajućoj sjednici bira se i Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP). Mogu se, ali ne moraju, birati i potpredsjednici Sabora, tajnici Sabora i  plenarne sjednice, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove te druga radna tijela.
MIP na konstituirajućoj sjednici podnosi Saboru izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih zastupnika, o ostavkama na zastupničku dužnost, o zastupnicima koji obnašaju dužnost nespojivu sa zastupničkom pa im mandat miruje, o zastupnicima čiji mandat miruje na njihov zahtjev te o zamjenicima zastupnika.
Izabrani zastupnici koji namjeravaju dati ostavku ili staviti mandat u mirovanje, moraju o tome obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora 24 sata prije početka konstituirajuće sjednice. Na konstituirajućoj sjednici umjesto tih zastupnika nazočni su njihovi zamjenici.
Sabor zaključkom prihvaća izvješće MIP-a nakon čega zastupnici ili zamjenici zastupnika daju prisegu.
Danom konstituiranja novog saziva Hrvatskog sabora, zastupnici započinju obnašati zastupničku dužnost i do dana prestanka mandata imaju prava i dužnosti utvrđena Ustavom, zakonom i Poslovnikom. Istodobno prestaje mandat zastupnicima prethodnog saborskog saziva, navode iz Hrvatskog sabora.

Komentiraj