N1 televizija

REFERENDUM PROTIV POREZA! Huić: “”Vlada porezom na nekretnine oporezuje i uništava štednju”

U Novom danu N1 televizije gostovao je Davor Huić iz udruge poreznih obveznika Lipa, čiju je peticiju protiv poreza na nekretnine u četiri mjeseca potpisalo više od 100.000 osoba. Posrijedi je jedna od najuspješnijih inicijativa povodom želje za izražavanjem građana na nacionalnoj razini.

Ministar financija kaže da porez na nekretnine nije novi namet.

“To je semantičko pitanje, objedinjeni porez je, ali bitna je druga stvar, naime porez po definiciji nije namjenski, komunalna naknada je bila specifična, a ovaj porez kad se uvede – njegova namjena neće biti isključiva kao komunalna naknada i moći će se iskoristiti za druge stvari poput kupnje automobila što građani možda ne žele da se na to troši, a vjerojatno će biti i veći. Kad država uvede porez, postoji tendencija da se on povećava – nema garancije da se neće povećavati u budućnosti. Hrvatska je jedna od porezno najopterećenijih zemalja i oni u Hrvatskoj stalno idu gore. Imali smo dvije stope PDV-a, a smanjenja nije bilo iako više nismo u recesiji”, odgovara Huić.

Kakva bi mogla biti reakcija građana?

“Ideja je da s ovom peticijom odemo u Vladu i Sabor i ljudima koji upravljaju ovom zemljom kažemo da su tisuće ljudi protiv ovoga poreza, ekstremno je nepopularan, a ljudi se ovdje teško oko ičega dogovore, no oko ovoga su se dogovorili – postoji unisonost i mislim da bi Vlada trebala uvažiti tu činjenicu.”

Odudara li Hrvatska po ovom pitanju od neke prakse?

“Hrvatska je jako specifična zemlja po tom pitanju stambenog fonda, naš je udio među najvišima u Europi kada je riječ o građanima vlasnicima nekretnina – to je možda dobro, možda ne, ali mi smo zemlja u kojoj su ljudi – naslijeđe socijalizma, kada je bila velika inflacija i jedini način štednje je bio da se uloži nekretninu, to i činili. I većina ljudi to shvaća i naglašava taj element da se kažnjava štednju – ja možda kao klinac nisam dobio sladoled jer su moji starci gradili kuću – hoće se ponovno oporezovati nešto što je već oporezovano i mislim da ljude to najviše smeta i ovo je otpor koji nismo dugo vidjeli”, rekao je Huić u Novom danu.

 

Komentiraj