Upravno vijeće varaždinske Opće bolnice dalo je na sjednici u ponedjeljak ravnateljici dr. Sanji Zember rok od osam dana da se očituje o razlozima koje smatra bitnim za odluku o njezinu razrješenju, nakon čega je na konferenciji za novinare predsjednik tog vijeća Zoran Šantek objašnjavao te razloge, a predstavnici Hrvatske liječničke komore na drugoj su konferenciji stali u obranu ravnateljice.

Na konferenciju Hrvatske liječničke komore stigla je i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ines Strenja Linić, koja je također stala u obranu ravnateljice.

Inače, po riječima predsjednika Upravnog vijeća Šanteka, ravnateljici se, među ostalim, na teret stavlja što nije predložila novi Statut bolnice usklađen sa zakonima. Upravno vijeće smatra i da je ravnateljica nakon imenovanja trebala promijeniti Statut, a tek zatim krenuti u sistematizaciju na kojoj je inzistirala. Šantek je objasnio da je ravnateljica imenovala više pomoćnika nego što dopušta zakon.

Od ravnateljice se traži i očitovanje zbog, po zaključku Upravnog vijeća, neizvršavanja odluke tog tijela i postupanja suprotno njihovoj odluci i Statutu varaždinske Opće bolnice.

Naime, od ravnateljice se tražilo da pripremi anekse ugovora za specijalizante i specijaliste i da ih dostavi stručnom i Upravnom vijeću na raspravu i očitovanje jer je riječ o iznosima većim od 100.000 i 300.000 kuna. Ističu da je Statutom određeno da se u takvim slučajevima mora tražiti suglasnost Upravnog vijeća i osnivača.

Šantek je naveo još nekoliko razloga, to jest propusta u organizaciji rada bolnice. Upravno vijeće bilo je podijeljeno pri glasovanju. Troje ih je glasovalo za pokretanje postupka razrješenja, a dvoje je bilo protiv. Za pokretanje postupka razrješenja glasovali su predstavnici Varaždinske županije, osnivača bolnice, koji su iz redova HNS-a i SDP-a, te predstavnik stručnog vijeća, a protiv su bili predstavnik županije iz HDZ-a te predstavnica Radničkog vijeća zaposlenika bolnice.

Potporu ravnateljici Sanji Zember na konferenciji za novinare nakon sjednice Upravnog vijeća dali su predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja Linić te predstavnici Hrvatske liječničke komore.

Prvi dopredsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić istaknuo je da ravnateljici varaždinske Opće bolnice daju potporu jer je postupala po zakonu te podsjetio da su prije četiri mjeseca reagirali na neprimjereni pritisak varaždinskog župana na ravnateljicu da ne provodi pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

“Šalje li se na taj način poruka javnosti da će oni koji poštuju zakon i Republiku Hrvatsku kao pravnu državu biti najstrože sankcionirani?” upitao je Luetić.

Predsjednik inicijative “Zadržimo liječnike u Hrvatskoj” Marin Smilović rekao je podupirući ravnateljicu da je ona provela zakon i pokazala da respektira mlade liječnike potpisivanjem aneksa ugovora.

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ines Strenja Linić potporu je dala kao, kako je istaknula “dio države koji donosi zakone”.

“Ona je odgovorna ministru bez obzira na to tko je vlasnik bolnice”, rekla je, dodajući da je Hrvatsku napustilo 500 liječnika te da se lokalna sredina mora iskazati u pružanju uvjeta da mladi liječnici ovdje ostanu.

Ravnateljica bolnice Sanja Zember rekla je u vezi s razlozima za njezinu smjenu, sistematizaciji radnih mjesta i reizboru voditelja službi da na njih ima legitimno pravo te da je sve provedeno temeljito i stručno.

“Je li sistematizacija nešto na temelju čega se izglasava nepovjerenje ovoj upravi ili nekoliko liječnika želi prezentirati ovu upravu kao onu koja ne provodi zakone? Odluka nije donijeta preko noći, temeljito su sve odluke prespavane i krenulo se u provođenje našega legitimnog prava”, istaknula je ravnateljica Zember, koja je dobila rok od osam dana da se očituje, nakon čega se očekuje nova sjednica Upravnog vijeća.

Komentiraj