Ravnatelj Srebrnjaka podnio kaznenu prijavu i Bori Nogalu planira uručiti izvanredni otkaz

NACIONAL DOZNAJE DA JE IVO DUMIĆ ČULE odlučio dati otkaz Nogalu zbog sadržaja službenog dokumenta iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), u kojem se navodi da je bolnica oštećena za 260 tisuća kuna

Ivo Dumić Čule, ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu, u ponedjeljak oko 16 sati, informirao je Boru Nogala, svog prethodnika na toj funkciji da je protiv njega podnio kaznenu prijavu, da je donio odluku kojom ga se smjesta udaljava s radnog mjesta i da je inicirao postupak njegova izvanrednog otkaza.

To su Nacionalu otkrili upućeni liječnički izvori koji navode da je to Nogalu priopćeno u prisustvu dvaju svjedoka. U ovom slučaju tom su događaju svjedočile dvije liječnice zaposlene u toj bolnici.

Prema tvrdnjama istih izvora, Nogalo je odbio primiti te odluke. Kako je on ujedno sindikalni povjerenik, otkaz mu se ne može dati bez suglasnosti sindikata pa je ta procedura u Nogalovu slučaju kompleksna. U tom bi slučaju aktualni ravnatelj bolnice o svemu trebao pismeno informirati bolnički sindikat. Ako se oni s time ne usuglase, cijeli slučaj trebao bi završiti na sudu. Isti izvori Nacionalu su izjavili da je Nogalo svejedno trebao biti udaljen s radnog mjesta sve dok sud ne odluči o njegovu otkazu, ako se predstavnici sindikata s tom odlukom ne slože.

Nacionalu su isti izvori ispričali zašto se to dogodilo.

Ivo Dumić Čule odlučio je dati otkaz Nogalu navodno zbog sadržaja jednog službenog dokumenta iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

U njemu se navodi da je u Dječjoj bolnici Srebrnjak u vrijeme Nogalova ravnateljskog mandata bilo nepravilnosti oko trošenja novca namijenjenog izgradnji Dječjeg centra za translacijsku medicinu, čime je ta bolnica oštećena za više od 260 tisuća kuna. U dokumentu se konstatira da se nepravilnosti odnose na nezakonito cjepkanje ugovora o nabavi usluga kako bi se izbjeglo raspisivanje natječaja javne nabave te na pravno upitnu nabavu službenog automobila.

Nogalo je s mjesta ravnatelja smijenjen početkom prosinca 2019. godine, a u javnosti je nakon smjene često naglašavao kako se „uvijek borio za zakonitost poslovanja i dobrobit Dječje bolnice“.

 

SAFU je u dokumentu naveo zamjerku prema kojoj je razdvajanjem nabave na dva odvojena ugovora, iako se u osnovi u oba ugovara identična usluga, izbjegnuta obveza raspisivanja natječaja javne nabave

 

Sporni događaji koji se opisuju u spomenutom dokumentu odnose se na dva ugovora za koja se konstatira da su bolnici nanijeli materijalnu štetu. Oni datiraju još od prve polovine 2017. U dokumentu koji je u posjedu Nacionala i koji je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) 11. studenoga ove godine poslala na adresu DB-a Srebrnjak, novi ravnatelj Ivo Dumić Čule obaviješten je da bolnici neće biti vraćen iznos od 261.843,91 kuna potrošen 2017. temeljem dvaju ugovora o pružanju konzultantskih usluga u fazi pripreme projekta izgradnje Dječjeg centra za translacijsku medicinu zbog uočenih nepravilnosti u postupcima jednostavne nabave.

Dječja bolnica Srebrnjak nositelj je velikog projekta izgradnje Dječjeg centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM) vrijednog 432 milijuna kuna. 85 posto toga iznosa osigurat će se bespovratnim sredstvima Europske unije i to kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dok će se preostalih 15 posto podmiriti iz državnog proračuna. Sredstva trebaju biti namjenski iskorištena za pripremu i izgradnju centra za translacijska istraživanja uz postojeću bolnicu, a projekt će biti realiziran uz pomoć i posredovanje Ministarstva znanosti i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), koja je između ostaloga nadležna i za pružanje tehničke podrške i nadzor utroška sredstava.

Financiranje svake pojedine faze pripreme i realizacije projekta organizirano je tako da DB Srebrnjak troši sredstva prema zadanom planu za plaćanje usluga ili radova na projektu, nakon čega SAFU-u šalje zahtjev za povrat novca, odnosno nadoknadu utrošenih sredstava. SAFU kontrolira jesu li sredstva za nabavu usluga ili radova utrošena prema pravilima Operativnog programa i važećih zakonskih propisa te potom bolnici vraća uložena sredstva u 100-postotnom iznosu. Ako se pak u postupku provjere utvrdi nepravilnost ili greška u postupku ugovaranja nabave SAFU nalaže korekciju, odnosno povrat samo dijela utrošenih sredstava. Ugovor o realizaciji projekta “Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak” potpisan je početkom srpnja prošle godine, no u plan nabave CCTM-a uvršteni su i troškovi koje je bolnica imala u fazi pripreme projektne dokumentacije u ukupnom iznosu od 593.000 kuna bez PDV-a koji se, s obzirom na razdoblje provedbe, također prihvaćaju kao prihvatljivi troškovi projekta te se nadoknađuju iz EU sredstava.

Nova uprava bolnice je stoga, kako je potvrđeno Nacionalu, kroz Zahtjev za nadoknadu sredstava priložila svu raspoloživu dokumentaciju o postupcima nabave koji su provedeni u prethodnom razdoblju, pa se među njima našla i dokumentacija o dva postupka jednostavne nabave provedena u prvoj polovini 2017. Prvim od njih, postupkom jednostavne nabave br. 27 iz Projektnog plana nabave, bivši je ravnatelj bolnice od tvrtke Mreža znanja iz Zagreba, čiji je direktor Domagoj Račić, 6. ožujka 2017. naručio „konzultantske usluge za pripremu projekta gradnje translacijskog centra (CCTM)“. Ugovor je bio vrijedan 94.000 kuna bez PDV-a, odnosno 117.500 kuna s PDV-om. Drugim postupkom, označenim brojem 28, za koji je ugovor potpisan 1. svibnja iste godine, od iste tvrtke Mreža znanja Nogalo je naručio „usluge savjetovanja prilikom pripreme projekta CCTM“. Taj je ugovor podrazumijevao osam mjesečnih isplata od po 15.000 kuna na ime naknade za pružene usluge savjetovanja, za razdoblje od svibnja do prosinca 2017. Ukupan iznos ugovora iznosio je 120.000 kuna bez PDV-a, odnosno 150.000 kuna s PDV-om.

Aktualni ravnatelj bolnice Srebrnjak smatra da je Nogalo krivo postupio i kod nabave vozila za potrebe bolnice, odnosno nabave polovnog SUV-a Citroena C5 AirCross. PHOTO: Nacional

 

Te ugovore s ostalom dokumentacijom bolnica je proslijedila SAFU-u na reviziju kako bi ostvarila povrat sredstava. No 11. studenoga ove godine iz SAFU-a je stigao dokument ‘’Odluka o utvrđenoj nepravilnosti IRR01’’, u kojem se navodi da su prilikom provjere prihvatljivosti provedenih postupaka nabave uočene određene nepravilnosti.

SAFU je u dokumentu, koji je u posjedu Nacionala, naveo zamjerku prema kojoj je razdvajanjem nabave na dva odvojena ugovora, iako se u osnovi u oba ugovara identična usluga, izbjegnuta obveza raspisivanja natječaja javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi. Naime, da je usluga savjetovanja objedinjena u jednom ugovoru, njegova bi vrijednost bila 214.000 kuna bez PDV-a, odnosno 267.500 kuna s PDV-om te bi bolnica u tom slučaju bila obvezna raspisati natječaj javne nabave. U dokumentu se SAFU poziva na odredbe Zakona o javnoj nabavi u kojima se kaže da „ako postoje objektivni razlozi temeljem kojih radovi ili usluge koji se nabavljaju čine jednu logičnu cjelinu prema članku 203. ZJN-a, tada predmetni radovi ili usluge trebaju činiti jedan predmet nabave“, iz čega zaključuju da ne postoje objektivni razlozi zbog koji se dva navedena ugovora s tvrtkom Mreža znanja ne bi trebala objediniti u jedan ugovor.

SAFU je, navodi se u odluci, od bolnice Srebrnjak zatražio objašnjenje razloga zbog kojih je istovjetna usluga podijeljena na dva ugovora. Od voditeljice projekta Mirjane Turkalj stiglo je objašnjenje da je „tvrtka Mreža znanja izradila Studiju izvedivosti s analizom troškova i koristi projekta“ i da je riječ „o velikom infrastrukturnom projektu, čiji je proces pripreme prijavne dokumentacije kompleksan“ i zahtijeva kontinuiranu doradu i izmjenu pojedinih njegovih dijelova. Kako je, prema riječima Mirjane Turkalj, „ugovor sklopljen s tvrtkom Mreža znanja za izradu Studije izvedivosti u međuvremenu istekao, bolnici je neophodna kontinuirana podrška u procesu pripreme i prijave projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije“, a kako su „stručnjaci Mreže znanja upoznati s karakteristikama i detaljima projekta“, Mirjana Turkalj tvrdi da „u ovoj fazi visoke pripremljenosti projekta jedino oni mogu pružiti potrebnu podršku bolnici u procesu finalizacije dokumentacije neophodne za prijavu projekta za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj i dorađivati pripremnu dokumentaciju“. No stručnjaci SAFU-a takvo objašnjenje nisu prihvatili. „U postupku utvrđivanja nepravilnosti i iz pojašnjenja Korisnika nisu utvrđene posebnosti koje postoje između predmetnih usluga savjetovanja, a koje bi dovele do zaključka da svaka od navedenih usluga čini samostalnu cjelinu, zbog čega eventualna obveza spajanja postupaka nabave u jedan postupak i objedinjeno provođenje nije bilo potrebno“, stoji u zaključku SAFU-a.

Djelatnici SAFU-a primijetili su još jednu nelogičnost u postupanju bolnice Srebrnjak. Naime, oni tvrde da u Projektnom planu nabave za 2017. za projekt izgradnje translacijskog centra bolnica Srebrnjak uopće nije predvidjela odvojene nabave za usluge konzultacije. Usluga savjetovanja na projektu predviđena je u Planu nabave za 2017. kao jedinstvena nabava pod nazivom „Usluge savjetovanja za ceTM EU” i to u procijenjenoj vrijednost od 80.000 kuna bez PDV-a. Istim je dokumentom bilo predviđeno i da se ugovori sklapaju na temelju tri prikupljene ponude, odnosno u skladu s odredbama Pravilnika o postupku nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna.

Ivo Dumić Čule, ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu, u ponedjeljak oko 16 sati, informirao je Boru Nogala, svog prethodnika na toj funkciji da je protiv njega podnio kaznenu prijavu. PHOTO: Tomislav Miletic/PIXSELL

 

Međutim, djelatnici SAFU-a navode kako je bolnica naknadno iz neobjašnjivog razloga izmijenila inicijalni Plan nabave i to tako da je procijenjena vrijednost usluge s ranije predviđenih 80.000 kuna povećana na 180.000 kuna (bez PDV-a) te je također donesena odluka da se nabava provede direktnim ugovaranjem bez prikupljanja ponuda. Razdvojeni ugovori o nabavi konzultantskih usluga koji su potom sklopljeni s tvrtkom Mreža znanja premašili su tu predviđenu sumu i popeli su se do 214.000 kuna bez PDV-a. Neopravdano cjepkanje ugovora o konzultantskim uslugama na dva ugovora jednostavne nabave nije jedina zamjerka na postupanje bivšeg ravnatelja Nogala. U istom dokumentu se navodi i da bolnica prilikom ugovaranja jednostavne nabave za spomenutu uslugu nije objavila javni poziv kojim je trebala omogućiti svim zainteresiranim tvrtkama da podnesu svoje ponude prema zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za nabavu, što je bila dužna učiniti prema Pravilniku o postupku nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna.

U dokumentu se navodi da je bivši ravnatelj Nogalo tako za jednostavnu nabavu broj 27 bio dužan poziv za dostavu ponuda poslati na adrese najmanje tri tvrtke jer je vrijednost te nabave bila manja od 100.000 kuna, a u slučaju nabave broj 28, koja je veće vrijednosti, bio je dužan objaviti javni poziv za dostavu ponuda.

Prema navodima iz istog dokumenta Nogalo je tu obvezu zanemario, jednako kao i obvezu da poziv za dostavu ponuda objavi na internetu, oglasnoj ploči ili u nekom od medija kako bi i drugim zainteresiranim tvrtkama omogućio da se jave na poziv. Zbrojivši sve navedeno, iz SAFU-a su zaključili da je bolnica prekršila načelo transparentnosti, ali i načelo zabrane diskriminacije, jednakog tretmana i tržišnog natjecanja te je utvrdila jedinstvenu stopu financijske korekcije od 100 posto na navedene natječaje u iznosu od 261.843,91 kuna uključujući PDV. Drugim riječima, spomenuti iznos bolnici zbog nabrojanih grešaka neće biti nadoknađen pa je bolnica, s obzirom na to da je taj iznos već plaćen tvrtki Mreža znanja, dvostruku konzultantsku uslugu platila iz vlastitog budžeta.

Aktualni ravnatelj bolnice Srebrnjak smatra da je Nogalo krivo postupio i kod nabave vozila za potrebe bolnice. Upućeni liječnički izvori navode kako je Nogalo od 2012. koristio automobil marke Citroen koji je bio vlasništvo bolnice koji je 2018. prepustio službenom vozaču bolnice za potrebe prijevoza djece i materijala jer je vozilo koje se do tada koristilo za tu namjenu već bilo dotrajalo. Kako je Nogalo ostao bez službenog automobila koji je do tada koristio za vlastite potrebe, krajem 2018. je najavio Upravnom vijeću da će u planu nabave za 2019. biti predviđena i nabava novog vozila za transport medicinskog materijala i bolesne djece u vrijednosti 175.000 kuna. Potom je u lipnju 2019. Nogalo zatražio i dobio odobrenje tadašnjeg Upravnog vijeća da do nabave novog automobila za službene svrhe koristi vlastito vozilo. Sve do studenoga 2019. kada je kupljeno novo vozilo za potrebe bolnice, Nogalo je vozio „svoj“ terenac Citroen C5 AirCross. No upućeni liječnički izvori navode kako automobil nije bio vlasništvo Bore Nogala, već je bio unajmljen od tvrtke Emil Frey Auto Centar iz Zagreba. Prema planu nabave iz 2019., bolnica u studenome te godine „za potrebe prijevoza materijala i bolesnika“ od tvrtke Emil Frey Auto Centar kupila je službeno vozilo, polovni SUV Citroen C5 AirCross star manje od godinu dana za iznos od 185.000 kuna. Isti izvori navode kako je kupljeni automobil onaj koji je do tada vozio ravnatelj Nogalo. U narudžbenici koju krajem rujna bolnici šalje Emil Frey Auto Centar stoji naznaka „vozilo za transport materijala i bolesnika“, iako SUV C5 u osnovi to nije, a vozilo takvog tipa nije odgovarajuće za potrebe za koje je trebalo biti namijenjeno.

 

Djelatnici SAFu-a tvrde da u Projektnom planu nabave za 2017. za projekt izgradnje translacijskog centra bolnica Srebrnjak uopće nije predvidjela odvojene nabave za usluge konzultacije

 

Isti izvori navode kako je odluka o kupnji automobila ipak donesena, sredstva za kupnju vozila osigurao je Grad Zagreb kao vlasnik bolnice, no vozilo se ne koristi za namjenu za koju je kupljeno, već ga za vlastite potrebe (službene, ali i privatne) i dalje vozi Nogalo. Nogalu se zamjera i to što od 20. studenoga, kada je bolnica preuzela vozilo, pa do početka prosinca 2019., odnosno do njegove smjene s mjesta ravnatelja DB-a Srebrnjak, ne postoji nikakva službena evidencija o tome za koje se sve svrhe koristio automobil, ne postoji evidencija službenih putovanja ni prijeđenih kilometara.

Zabilježeno je tek da je 20. studenoga, kada je vozilo službeno isporučeno bolnici Srebrnjak, na mjeraču prijeđenih kilometara stajala brojka 8000, a početkom prosinca, kada vozilo preuzima vršiteljica dužnosti ravnatelja Ivana Đerek Dubravčić, na mjeraču stoji brojka od 24.317 prijeđenih kilometara. Drugim riječima, u svega 20-ak dana taj je automobil prešao ukupno oko 16.000 kilometara, a da nijedan prijeđeni kilometar nije bio zaveden u službenim dokumentima bolnice. Sve su to krimeni koji se bivšem ravnatelju bolnice Srebrnjak stavljaju na teret.

Nova uprava bolnice, imenovana u srpnju ove godine kojoj je na čelu novi ravnatelj Ivo Dumić Čule, poništila je raniji natječaj za vođenje projekta izgradnje translacijskog centra u okviru Dječje bolnice Srebrnjak i raspisala novi, u kojem se od ponuđača traže konkretna iskustva u vođenju sličnih projekata.

 

Komentiraj