Raspisan natječaj za imenovanje intendanta/intendantice HNK-a u Zagrebu

Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu raspisalo je natječaj za imenovanje intendantice/intendanta toga kazališta za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

Kako se ističe u objavi na mrežnim stranicama HNK-a Zagreb, natječaj je raspisan 27. kolovoza i to na razdoblje od 30 dana od objavljivanja, a u istom se roku primaju prijave kandidatkinja/kandidata.

Intendantica/intendant se imenuje na mandat od četiri godine.

Za intendanta Kazališta može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja.

Uvjet je i pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, afirmiranost na području kulture, te znanje najmanje jednog stranog jezika.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidatkinje/kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Prijave s prilozima podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10.000 Zagreb, s naznakom ”Natječaj za intendanticu/intendanta – ne otvaraj” ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati. Kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni o  izboru intendantice/intendanta najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

HNK-u Zagrebu natječaj za novog intendanta/intendanticu raspisuje najkasnije godinu dana prije isteka mandata aktualnog intendanta/intendantice. Aktualna intendantica HNK-a u Zagrebu je Dubravka Vrgoč, kojoj mandat ističe 1. rujna 2022.

Detaljnije o natječaju dostupno je na poveznici https://www.hnk.hr/hr/o-nama/natjecaji/.

IVA HRASTE SOČO: ‘Intendant mora osigurati pozitivnu klimu, da ljudi na posao ne dolaze u grču’

MARIN BLAŽEVIĆ: ‘Frljić i ja bili smo avangarda Plenkovićevu HDZ-u, sve s kojima smo se obračunali on je eliminirao’

Komentiraj