Međunarodni festival fotografije Organ Vida raspisao je javni poziv za sudjelovanje na desetom izdanju, koje će se od 10. do 16. rujna održati u Zagrebu na temu “Uključene, aktivne, svjesne — Ženske perspektive danas”.

Pozivaju se novi i već etablirani umjetnici iz cijelog svijeta koji rade u mediju fotografije, u njezinom proširenom obliku, kroz video i zvuk, instalaciju ili kolaž, da prijave svoje radove na temu festivala, najkasnije do 15. lipnja.

Odabrani umjetnici svoje će radove izložiti na glavnoj izložbi tijekom jubilarnog izdanja festivala u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, od 12. do 30. rujna.

“U vrijeme post kapitalističkih globalnih previranja, tehnološkog napretka, jačanja desnice, pritiska religija koje nanovo ograničavaju ženska prava te privida demokratičnog društva 21. stoljeća susrećemo se sa situacijom u kojoj se davno izborena prava žena moraju nanovo zadobivati”, istaknule su u tekstu javnog poziva umjetnička direktorica festivala Marina Paulenka i programska savjetnica, kustosica Lea Vene.

Smatraju kako u jeku inicijativa kao što je #metoo, Free the Nipple, The Future is Female te fenomena kao što je ‘ženski pogled’ potrebno preispitati aktualnu ulogu fotografije u reprezentaciji i artikulaciji ženskog iskustva, objedniti, ali i suprotstaviti različite generacijske i kulturne perspektive te kritički preispitati kako digitalna kultura transformira feministički pristup slici.

Po njihovim riječima,  unazad pet godina termin ženski pogled postao je sveprisutan u umjetničkom i modnom svijetu, a postavljen je kao opreka dominantnom, patrijarhalno uspostavljenom muškom pogledu koji objektificira žensko tijelo i utvrđuje žensku pasivnu poziciju.

“Autorice svjesno zauzimaju aktivne uloge kako bi se artikulirao mogući novi pogled na osobna i direktna ženska iskustva koja do sada nisu bila vidljiva ili su bila očekivano/stereotipno vizualno reprezentirana”, istaknule su.

Članice ovogodišnjeg međunarodnog žirija  su umjetnice i kulturne djelatnice Arvida Byström (Švedska), Fiona Rogers (Velika Britanija), Laia Abril (Španjolska), Nina Berman (SAD), Tomoko Sawada (Japan) i Katalin Ladik (Mađarska).

One će odabrati dvadeset umjetničkih radova koji postavljaju aktualna pitanja na suvremene izazove, problem i perspektive koji se odnose na temu javnog poziva, s naglaskom na uvažavanje raznolikih stavova, kulturnih i geografskih konteksta, a koji zajednički u kustoskom konceptu skupne izložbe mogu dati presjek trenutnog stanja i situacije na globalnoj društveno-političkoj i feminističkoj sceni.

Prijave se zaprimaju putem platforme Picter, a detalji se nalaze na službenoj festivalskoj internetskoj stranici.

Komentiraj