Rafael, najreprezentativniji slikar renesanse, umro je sa samo 37 godina

Dana 6. travnja 1520. umro je znameniti talijanski slikar Raffaello Santi (Sanzio), poznat i kao Rafael. U trenutku smrti imao je samo 37 godina, a postoji i tvrdnja da je umro upravo na svoj 37. rođendan (točan datum rođenja nije  poznat, no često se navodi  6. travnja 1483. godine). Premda je razmjerno kratko živio Rafael je stvorio veliki umjetnički opus, a već u ranoj dobi počeo je slikati remek djela.

Postao je slikarom na dvoru pape Julija II., a u Rimu je ostao sve do svoje smrti. Otprilike u doba kad je Michelangelo oslikavao Sikstinsku kapelu, Rafael je slikao freske na zidovima Vatikanske palače. Sobe koje je oslikao danas po njemu nose naziv Rafaelove sobe (tal. Stanze di Raffaello). Sljedeći papa, Leon X. iz obitelji Medici, bio je još bliskiji s Rafaelom i nastavio ga je zapošljavati.

Bio je najreprezentativniji slikar renesanse koji je u svoju umjetnost uklopio sve dotadašnje spoznaje i iskustvo umjetnosti. U njegova najpoznatija djela ubrajaju se slika Vjenčanje djevice, tri freske Atenska škola, Sveti razgovori i Poetika, Skidanje s križa i Sikstinska Madonna.

Rafael je pokopan u znamenitom rimskom Panteonu,  nekadašnjem rimskom hramu preuređenom u katoličku crkvenu građevinu.

 

Komentiraj