Psihijatri protiv ministrice Murganić jer degradira psihoterapiju

PIXSELL

Oko Zakona o djelatnosti psihoterapije psihoterapeuti i psihijatri imaju oprečna mišljenja jer psihijatri smatraju da takvim izmjenama – koje predlažu psihoterapeuti – psihoterapija prestaje biti grana medicine i postaje obrt

Hrvatski sabor trebao bi uskoro raspraviti u drugom čitanju Zakon o djelatnosti psihoterapije, a neki dijelovi tog zakona izazivaju žustre polemike u psihijatrijskim i psihoterapeutskim krugovima. Cilj psihoterapeuta koji su predložili taj zakon potpuna je emancipacija psihoterapije kao profesije, dok psihijatri smatraju da su psihijatri osposobljeni za obavljanje psihoterapije zato što su specijalizirali psihijatriju. Psihoterapeuti tvrde da je zakon nužan da spriječi moguće zlouporabe i onemogući da needucirana osoba bude psihoterapeut, a psihijatri su mišljenja da će upravo taj zakon srozati psihoterapiju kao zvanje i učiniti ju paralelnom strukom izvan djelokruga medicine. Pojava tog zakonskog prijedloga tako je otvorila i širu polemiku o statusu psihoterapije u Hrvatskoj i pokazala da o pokušaju liberalizacije te djelatnosti postoje sasvim oprečna mišljenja…

Kupite digitalno izdanje Nacionala i pročitajte više, a platite manje

Komentiraj