Ministarstvo poljoprivrede u petak je obavijestilo potrošače da je s tržišta povuklo proizvod ‘Pileći batak/zabatak svježi klasa A Chilled’ u kojem je pronađena bakterija salmonela, na svojim je stranicama objavila Hrvatska agencija za hranu.

Prilikom provođenja Plana monitoringa hrane životinjskog podrijetla u svježem mesu peradi u spomenutomje proizvodu utvrđena bakterija Salmonella enteritidis. “Uzorkovanje je provedeno u odobrenom objektu isporučitelja proizvoda PIVKA EXPORT-IMPORT d.o.o., Jušići 116B, Jušići, Jurdani 51213, odobrenog broja 609. Proizvođač spornog proizvoda je CEDROB S.A., Ujazdowek 2/a, 06-400 Ciechanow, Poljska, odobrenog broja PL 14023901 WE. Proizvod, Pileći batak/zabatak svježi klasa A Chilled, LOT 119/1/269/17 proizveden 29. travnja 2017. godine, s rokom valjanosti upotrijebiti do 6. svibnja 2017. godine, se više ne nalazi na tržištu”, objavila je HAH.

Salmoneloza je zarazna bolest uzrokovana bakterijom iz grupe Salmonella spp. Salmonelozu najčešće uzrokuje hrana životinjskog porijekla – jaja, mlijeko i meso, ali i biljna hrana zagađena salmonelama po svojoj površini. Uredbom (EZ) 2073/2005 u svježem mesu peradi nije dozvoljena prisutnost S. enteritidis. Kako bi se zaštitilo zdravlje potrošača, prilikom rukovanja s hranom, osobito životinjskog porijekla, potrebno je pridržavati se dobre higijenske prakse. Prije konzumacije hranu, osobito pileće meso, potrebno je dobro termički obraditi primjenom temperature od najmanje 70°C u vremenu od jedne minute u svim dijelovima mesa.

Komentiraj