Profesor s Pravnog fakulteta: “Izjava Milanovića o neprihvaćanju kandidata za Vrhovni sud je šokantna”

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Vedran Đulabić gostovao je na N1 Televiziji gdje je komentirao sudbinu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kao i izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je u intervjuu za Novu TV kazao da neće prihvatiti niti jednog od prijavljenih kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.

Đulabić je na početku komentirao kakva bi mogla biti sudbina Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nakon odluke Visokog upravnog suda u slučaju Bandić.

“To ovisi o nekoliko faktora. Jedno su presude upravnih sudova, a drugo je proces izmjene Zakona o sprečavanju sukoba interesa. Ono što se sad događa, to su te presude – krenulo je sve s 10. prosincem i presudi u slučaju Bandić”, kazao je Đulabić.

“Iz te presude 10. prosinca je prva poruka da načela samostalno ne mogu egzistirati i u toj presudi se Visoki upravni sud načelno poziva na odluku Ustavnog suda, ali nije egzaktno navedeno na što”, dodaje Đulabić.

Napominje i kako ne možemo reći da se radi o stajalištu Visokog upravnog suda, već se radi o stavu jednog sudskog vijeća. “Trebalo bi sazvati sjednicu svih sudaca, gdje bi se utvrdila onda promjena u pravnom stajalištu”, objašnjava profesor.

Šira uloga Povjerenstva

Đulabić smatra kako Povjerenstvo za odlučivanje o sukobi interesa treba imati širu ulogu.

“Treba moći donositi svoje odluke samo primjenom članka 5. Povjerenstvo bi trebalo prosuđivati o nekoj etičkoj dimenziji djelovanja političara. Takvo tijelo Hrvatskoj treba i njega bi trebalo jačati. Da političari strahuju i da se ne nađu u sukobu interesa. Mislim da bi Povjerenstvo trebalo jačati, a ne slabiti”, kaže.

Ono što bi Povjerenstvo trebalo učiniti, a što je već napravilo jest podnošenje zahtjeva za preispitivanje pravomoćne presude.

Upozorava i na činjenicu da bi javnost trebala biti informirana i što se događa s izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

“Javnost bi to trebala znati. Treba od Ministarstva pravosuđa i uprave tražiti da nam podastru kojim smjerom se planira mijenjati taj Zakon odnosno planira li se jačati uloga Povjerenstva ili slabiti”, rekao je Đulabić.

Komentiraj