Foto: EFZG

Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u širem sastavu na sjednici održanoj 21. ožujka 2018. izabralo je prof. dr. sc. Juricu Pavičića, dosadašnjeg prodekana za međunarodnu suradnju i akreditacije, za novog dekana fakulteta za mandatno razdoblje od dvije akademske godine, od 2018./19. do 2019/20.

Od ukupno 229 članova Fakultetskog vijeća u širem sastavu, prisutno je bilo 220 članova.

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić dobio je 121 glas, dok je protukandidatkinja prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić dobila 96 glasova, a tri glasa bila su nevažeća.

Komentiraj