PRIMORAC ‘Narod koji iskrivljuje povijest živi u mitovima, bez budućnosti’

Saša Zinaja

Bivši ministar znanosti Dragan Primorac koji je prvi još 2003. uveo učenje o Holokaustu u hrvatski obrazovni sustav, komentira najavu Blaženke Divjak da će od sljedeće školske godine sve hrvatske škole obavezno posjećivati Jasenovac

Dragan Primorac, pedijatar, forenzičar, genetičar i stalni sudski vještak, obnašao je dužnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta u dvama mandatima vlade Ive Sanadera, od 2003. do 2009. godine. Jedan je od osnivača i član uprave specijalizirane bolnice za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Sveta Katarina“, koja je članica obitelji privatnih klinika The Leading Hospitals of The World. Bolnica surađuje s više američkih klinika, poput klinike MAYO, zahvaljujući privatnim i profesionalnim vezama koje je Dragan Primorac uspostavio još tijekom stručnog usavršavanja u SAD-u. Član je Hrvatskoga društva za humanu genetiku, Hrvatske udruge Osteogenesis Imperfecta, Američke akademije za sudsku medicinu (American Academy of Forensic Science) i Američkoga društva za humanu genetiku (American Society for Human Genetics) te suosnivač Međunarodnog društva za primijenjene biologijske znanosti (International Society for Applied Biological Sciences – ISABS). Kao predavač sudjelovao je na više od 40 znanstvenih skupova diljem svijeta. Dobitnik je 20 međunarodnih i domaćih priznanja, a među njima i Nagrade za životno djelo Instituta za forenzičke znanosti Sveučilišta New Haven za doprinos razvoju forenzičkih znanosti…

Pročitajte više u novom broju Nacionala…

Komentiraj

Source:Zrinka Vrabec Mojzeš