Primorac: Apsolutno možemo svima jamčiti veće plaće

Nižu se reakcije na najavljene povišice i dodatke na plaću. Povišice ili mrvice – što o tome misli ministar financija Marko Primorac.

Na pitanje može li se ovim poreznim izmjenama jamčiti svima veće plaće, ministar kaže:

“Apsolutno možemo jamčiti. Mi smo to rekli i u prezentaciji koju smo naslovili ‘Porezne izmjene u 2023. godini’ da ne izgleda preambiciozno u reformskom smislu. Cilj je bio jednostavan i jasan. Uz izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost, dobit i ostalih zakona – ključni je cilj bio napraviti određene zahvate u Zakonu o porezu na dohodak i doprinosima i omogućiti povećanje plaća svima uslijed intervencija države i to od 1. siječnja sljedeće godine. Ta intervencija se sastoji od 3 ključna stupa. Prvi je intervencija u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje I stup. Drugi stup je u sustavu osnovnog osobnog odbitka i treća je nešto što je omogućavanje veće autonomije jedinicama lokalne samouprave, a to je spajanje prireza s porezom na dohodak. Ovaj posljednji stup nema veze s povećanjem plaće ako se za to ne odluče jedinice lokalne samouprave. Ali, ova prva dva jamče veću plaću – svima.”

Što ako lokalni političari odluče iduće godine napraviti populistički potez, smanje porez na dohodak, ali povećaju cijene vrtića? Tko će biti odgovoran za to?

“Svaki gradonačelnik ili kandidat za gradonačelnika ili načelnika imat će malo veće mogućnosti nego sada. Do sada su imali mogućnost utvrđivanja cijena vrtića… Ako govorimo o porezima lokalnih jedinica, i dosad su lokalne jedinice imale mogućnost utvrđivanja stopa pojedinih poreza. Kod poreza za kuće za odmor su imale mogućnost utvrđivanja poreza između 5 do 15 kuna po četvornom metru. Kod poreza na potrošnju su ga mogli uvesti od 0-3 posto. I ono što smo učinili na ovaj način spajanjem prireza s porezom na dohodak – omogućili smo da i kod poreza na dohodak imaju ograničenu autonomiju jednako kako imaju i za sve ostale lokalne poreze”

Kada se radi o mirovinama, o kojima se u novoj reformi nije govorilo, Primorac kaže:

“Ako govorimo o prvom mirovinskom stupu – to je bio jedini način da pomognemo onima koji nisu u poreznim škarama. Rasterećenjem u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje omogućavamo porast neto plaća onima koji ne plaćaju porez na dohodak. Mirovine će rasti onim tempom kojim bude trebalo. Imamo indeksaciju mirovina koja se obavlja dvogodišnje prema utvrđenoj formuli vezanoj uz porast potrošačkih cijena i prosječne plaće. Na taj način će se indeksirati i utvrđivati i u budućnosti. Ako bude mogućnosti za dodatna povećanja-kao što smo to činili povećanjem minimalne mirovine – i dalje ćemo to činiti. Ovaj zahvat koji činimo u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje isključivo se tiče tekućih transfera.”

Na pitanje je li povoljno vrijeme i za porez na nekretnine, Primorac odgovara:

“Porez na nekretnine je još jedan instrumentić u kutijici alata lokalnih čelnika i bilo bi dobro da postoji. Međutim, nije u programu ove Vlade. Sigurno neće do kraja mandata ove Vlade biti uveden.”

A na pitanje hoće li suci dobiti 30 posto povišice na plaću, ministar zaključuje u intervjuu za RTL

“Nisam siguran, to ćemo vidjeti. Razgovori se vode, slušamo sve one koji su u takvoj situaciji da su im plaće niske. Bili bi najsretniji kad bi svima mogli povećati plaće. To uopće nije sporno. Međutim, trenutno radimo na Zakonu o plaćama, znate na koji način ćemo se truditi ujednačiti plaće tako da što se tiče izmjene koeficijenata, to bi nam otežalo situaciju. Ali da ćemo razgovarati i o povećanju osnovice i o mogućnostima povećanja plaće općenito. Posebno onima s najnižim – svakako hoćemo. Plaće rasti moraju.”

Komentiraj

nacional banner
nacional banner