Prije 30 godine krenuo je YUTEL, za emitiranje je lobirao Ante Marković

Dana 23. listopada 1990. godine s rečenicom glavnog urednika Gorana Milića „Dobro veče Jugoslavijo“ na drugom programu TV Sarajevo počelo je emitiranje informativnog jugoslavenskog kanala YUTEL.

Glavni lobist za njegovo formiranje bio je tadašnji premijer SFRJ Ante Marković s obzirom da je tadašnja JRT polako bivala marginalizirana. Glavni centri za emitiranja TV programa iz tadašnjih republika su polako potpadali pod lokalnu političku kontrolu te je zato trebalo napraviti jedan novi jugoslavenski TV kanal. Međutim, nije bilo dovoljno razumijevanja i podrške za ovu ideju ni u većini tadašnjih TV centara kao ni u civilnim i vojnim strukturama vlasti. Na kraju je projekt YUTEL-a umjesto TV kanala u stvari bio samo jednosatni noćni dnevnik koji se emitiran na kanalu Televizije Sarajevo.

Yutelova personifikacija i glavni urednik je bio Goran Milić, nekad najmlađi voditelj Dnevnika u Jugoslaviji, miljenik tadašnje vlasti i velika nada jugoslavenskog novinarstva. Ostali urednici su bili Gordana Suša, Dževad Sabljaković, Zekerijah Smajić i Velibor Čović.

Mnogo godina kasnije Milić će reći da ‘s današnjom pameću ne bi otišao na YUTEL’.

Komentiraj