Profesor emeritus Ivan Golub, svećenik i teolog, znanstvenik i književnik, povjesničar kulture, vrhunski hrvatski intelektualac preminuo je u u Zagrebu u 89. godini života i 62. godini svećeništva, izvijestila je u petak Informativna katolička agencija (IKA).

Ivan Golub, svećenik, sveučilišni profesor emeritus, teolog, povjesničar kulture, pjesnik rodio se 21. lipnja 1930. u Kalinovcu u Podravini.

Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu završava 1950., potom studira filozofiju i telologiju na zagrebačkom Katoličkom bogoslovnom fakultetu gdje i magistrira.

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1957. u zagrebačkoj katedrali polaganjem ruku nadbiskupa zagrebačkoga Franje Šepera.

Od 1961. do 1964. studira na Papinskom sveučilištu Gregorijani gdje 1963. doktorira disertacijom o ekleziologiji Jurja Križanića i na Papinskom biblijskom institutu gdje 1964. postiže akademski stupanj licencijata odnosno magistra biblijskih znanosti.

Od 1964/65. predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, habilitiravši se radnjom “Čovjek slika Božja” i drugim radovima kao docent od 1969., kao izvanredni profesor od 1976. i kao redovni profesor od 1979.

Pročelnik je katedre za dogmatsku teologiju od 1969. do umirovljenja 2000.

Od 1984/85. pozvani je profesor Papinskog orijentalnog instituta u Rimu, gdje predaje kolegije iz područja povijesti istočne teologije i ekumenizma (Juraj Križanić) i vodi kao mentor doktorske disertacije. Od 1969.do 1972. je rektor Nadbiskupskoga bogoslovskog sjemeništa u Zagrebu.

Uz ostalo, bio je predstojnik Instituta za ekumensku teologiju i dijalog “Juraj Križanić” od njegova osnutka 1986. Prvi je pročelnik Odjela za kršćanski istok istog Instituta.

Bio je član Međunarodne teološke komisije u Vatikanu,  Mariološkog instituta u Zagrebu, Društva hrvatskih književnika, Međunarodnoga društva književnika P.E.N.a, Hrvatskoga književnog društva sv. Jeronima, Hrvatskoga mariološkog instituta, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Društva povjesničara umjetnosti, dopisni član HAZU i Austrijske akademije znanosti, član stranac Talijanske književne akademije Arkadije s arkadijskim imenom Arione Geresteo, akademik Papinske akademije Tiberine u Rimu, te Međunarodne udruge katolika esperantista.

Utemeljitelj je nekoliko časopisa i konferencije profesora dogmatske, fundamentalne, otačke i ekumenske teologije (1998.) i njen predsjednik u dva mandata.

Pojedinačna predavanja držao je na sveučilištima u Europi (Rim, Genova, Udine, Milano, Beč…) i u Sjedinjenim Američkim Državama (Columbia Universityu New Yorku, University u New Havenu, Harvard University u Cambridge Massachussets, Mary Washingtom College u Fredericksburgu.)

Kao prvi katolički teolog i svećenik nakon revolucije 1917. godine 1981. drži predavanje “Ususret 300. obljetnici smrti Jurja Križanića” u Sovjetskoj/Ruskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Lenjingradu u SSSR. Sudjeluje na brojnim znanstvenim skupovima u domovini i u inozemstvu.

O 60. obljetnici života posvećena mu je spomenica “Homo imago et amicus Dei”, Rim 1991.

Ivan Golub dobitnik je nacionalne nagrade Vladimir Nazor za književnost (1994.), te odličja Republike Hrvatske Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za književnost i odličja Republike Hrvatske Reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za znanost.

Godine 2010. papa Benedikt XVI. imenovao ga je kapelanom (počasnim) Njegove Svetosti s naslovom monsinjora.

Ivan Golub je povrh osamdesetak knjiga, objavio niz znanstvenih rasprava, arhivskih izvora, književnih radova i raznih ogleda s područja teologije, književnosti i povijesti kulture u domaćim i inozemnim časopisima, na hrvatskom, latinskom, slovenskom, češkom, poljskom, ruskom, engleskom, esperanto, francuskom, španjolskom, njemačkom, talijanskom, portugalskom…

Više mu je pjesama uglazbljeno. Također je autor nekoliko filmskih scenarija o životu Jurja Klovića i Rimu.

Komentiraj