Screenshot YouTube

Prehrambeno-biotehnološki fakultet razvija pet novih programa

Kako obrazovne programe kroz cjeloživotno obrazovanje i stjecanje dodatnih znanja i vještina prilagoditi potrebama tržišta rada, tema je o kojoj su na Okruglom stolu organiziranom na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu raspravljali znanstveno-obrazovni stručnjaci fakulteta iz Zagreba i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predstavnici poslodavaca iz sektora prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma te predstavnici Hrvatske gospodarske komore.

Odgovor na ovu aktualnu temu poslodavcima je ponuđen kroz predstavljanje EU projekta “Razvoj programa cjeloživotnog učenja u području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma primjenom HKO-a“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt provodi Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (PBF) s partnerima – Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek (PTF), Hrvatskom gospodarskom komorom i Maticom umirovljenika Hrvatske. U okviru projekta PBF će s partnerima razviti pet visokoškolskih programa cjeloživotnog učenja: razvojni prehrambeni tehnolog, razvojni biotehnolog, stručnjak za zbrinjavanje i konverziju otpadne biomase, nutricionistički savjetnik u farmakoterapiji i nutricionistički savjetnik za osobe smanjene pokretljivosti.

“Projekt je osmišljen vrlo ambiciozno te će kroz različite aktivnosti omogućiti razvoj programa cjeloživotnog učenja utemeljenih na potrebama tržišta rada i ojačati kapacitete PBF-a i PTF-a za njihovo provođenje. Kako bi se osigurala relevantnost i održivost rezultata projekta, u sve aktivnosti namjeravamo uključiti i poslodavce“, naglasio je prof. dr. sc. Damir Ježek, glavni koordinator projekta. Poslodavcima je potreban “gotov stručnjak“ te su poručili s ovog Okruglog stola kako im je projekt prihvatljiv ako će ponuditi dodatno obrazovanje i kvalifikacije za njihove konkretne potrebe.

U Europskoj uniji je standardizacija zanimanja i kvalifikacija daleko odmakla, a da bi se u segmentu standardizacije tržišta rada i obrazovne ponude Hrvatska uskladila s Europskom unijom, uspostavljen je reformski instrument Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO). Njime se otvara mogućnost priznavanje stečenih kompetencija za one koji su ih već stekli usavršavanjem za osobne potrebe ili kroz rad. Standard zanimanja se izrađuje na temelju iskazanih potreba poslodavaca s ciljem da obrazovni programi budu usklađeni s potrebama tržišta rada.

Projekt traje od 22. ožujka 2019. do 22. ožujka 2022. godine i očekuje se da će kroz to razdoblje ponuditi poslodavcima dodatno obrazovane stručnjake koje već imaju u svojim tvrtkama, a nedostaje im nadgradnja i usavršavanje koje nisu dobili formalnim obrazovanjem.

Press/Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu

Komentiraj