Ministar kulture  Zlatko Hasanbegović razgovarao je u četvrtak s predstavnicima Hrvatskoga sindikata djelatnika u kulturi o predstojećim pregovorima Vlade sa sindikatima vezano za novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, te o potrebi otpočinjanja pregovora o novome Granskom kolektivnom ugovoru, jer vrijedeći kolektivni ugovori istječu krajem godine.

Uz ministra kulture u razgovoru su sudjelovali zamjenica ministra  Ana Lederer i Tomislav Jelić, načelnik Sektora za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture, priopćeno je iz Ministarstva.

Predsjednik Hrvatskoga sindikata djelatnika u kulturi Ivica Trubić zahvalio je ministru Hasanbegoviću na pozivu, naglasivši da su članovi toga sindikata djelatnici u kulturi zaposleni u kulturnim ustanovama na području cijele Hrvatske.

Glavna tajnica Hrvatskoga sindikata djelatnika u kulturi Ljubica Pilić upoznala je ministra kulture s problemima s kojima se susreću članovi sindikata, njih otprilike 3900, zaposlenih u 161 ustanovi.

Sa specifičnim problemima koji postoje u pojedinim ustanovama i djelatnostima ministra kulture upoznali su Marijan Maroja (Arhivi), Igor Mihajlović (Hrvatski restauratorski zavod), Mirjana Blažević (Muzeji),  Valentina Garačić (Lado) i pravni savjetnik Hrvatskoga sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.

Ministar Zlatko Hasanbegović najavio je da će Ministarstvo kulture poduzeti konkretne korake koji će djelatnicima u kulturi olakšati ostvarivanje materijalnih prava utvrđenih Granskim kolektivnim ugovorom. Izrazio je i uvjerenost u potrebu dobre komunikacije i socijalnoga dijaloga kako bi postojeći problemi u pregovorima oko novoga Granskog ugovora bili riješeni u primjerenome roku, stoji u priopćenju.

Komentiraj