Predstavljena knjiga “Kreativna industrija i nakladništvo” Nives Tomašević

HINA/ Denis CERIĆ

Istaknuta urednica i sveučilišna profesorica Nives Tomašević u svojoj knjizi “Kreativna industrija i nakladništvo”, objavljenoj u izdanju Naklade Ljevak i predstavljenoj u četvrtak u Zagrebu, bavi se nakladništvom kao pojmom kreativne ekonomije, skrećući pozornost na skrivenu moć nakladništva u proizvodnji i promicanju kulturnoga identiteta.

O autorici i knjizi na predstavljanju u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića govorila je recenzentica knjige, književna teoretičarka Dubravka Oraić Tolić.

Istaknula je kako je riječ o autorici koja je spajajući u svojem radu svoje dvije profesije – sveučilišne profesorice i urednice – promijenila postojeće predodžbe o sveučilišnim profesorima, nakladništvu i knjizi u suvremenoj kulturi.

“Iznimnost njezine knjige upravo je u plodonosnome spoju sveučilišnog i nakladničkog iskustva, dakle, nakladničke prakse i ujedno teorije nakladništva”, kazala je Oraić Tolić.

Tri su inovativna aspekta djelovanja Nives Tomašević. “Ona je prva unijela pojam kreativne industrije u nakladništvo; potom, primijenila je taj pojam u praksi, te ga primijenila u samoj vizuri svoje knjige”, kazala je Oraić Tolić.

Tomašević u knjizi postavlja tezu o nakladništvu kao dijelu kreativne industrije, povezujući fenomen kulturne industrije sa svojim užim praktičnim i znanstvenim područjem, nakladništvom, i tako otvara novo problemsko polje bitno za nacionalnu kulturu u doba globalizacije.

Književni je tekst kultuno dobro, poručuje Tomašević, a nakladništvo djelatnost koja istodobno radi po tržišnim načelima ali i sudjeluje u stvaranju, održavanju i dogradnji nacionalnog identiteta.

Svoju tezu o potrebi i postojanju kreativne industrije u nakladništvu autorica ilustrira inovacijama u hrvatskoj nakladničkoj i kulturnoj praksi 21. stoljeća, od mrežnih stranica nakladnika i e-knjiga do svjetskih festivala knjige u organizaciji nakladnika i kreativnih riznica širokoga profila.

Na aspekt nakladništva osvrnula se recenzentica Marijana Tomić, docentica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, koja je napomenula kako ta knjiga snažno ukazuje na ekonomsku snagu kulture i baštine, “koju u našoj sredini tek treba do kraja osvijestiti, u čemu ta knjiga daje vrlo čvrste smjernice”.

“Važnost te knjige je u detektiranju temeljnih promjena koje zahvaćaju kreativnost a odnose se na preoblikovanje tradicionalnih modela. Temama i načinom pristupa, ta se knjiga svakako svrstava među temeljne sveučilišne udžbenike iz područja nakladništva ali i kulturne i kreativne industrije”, zaključila je.

Knjiga je podijeljena u dvije veće cjeline: u prvoj se teorijski razmatra fenomen kulture unutar kreativne industije te posebno nakladništvo kao dio kreativne industrije, dok je druga u cijelosti posvećena primjerima kreativnih praksi RH.

Tomašević je istaknula kako je željela napisati knjigu koja bi “dobila svoje mjesto u niši koja se polako formira oko knjiga vezanih uz nakladništvo”.

“Tom sam knjigom željela ponovno skrenuti pozornost na nakladničku djelatnost, koja je vrlo često zanemarena, i pokazati da je kultura, ako je planirana i financirana, itekako dohodovna aktivnost”, napomenula je.

Nives Tomašević (1954.) docentica je  na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Većinu radnoga vijeka provela je u nakladništvu, gdje je uredila velik broj knjiga i pokrenula veći broj biblioteka, među kojima biblioteku Naklade Ljevak Razotkrivanja, koja je 2004. dobila nagradu Josip Juraj Strossmayer HAZU-a za najbolji izdavački projekt. Godine 1997. odlikovana je redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi, a 2003. dobila je povelju Grada Osijeka za promicanje osječke pisane riječi.

Uz uredničku aktivnost u Nakladi Ljevak, Tomašević objavljuje znanstvene radove, organizira radionice i vodi modul Nakladništva na doktorskom studiju Društvo znanja i prijenos informacija. Koautorica je knjige “Knjiga, iluzija, tranzicija”, koju je 2009. objavila u suautorstvu s Mihom Kovačem.

Komentiraj