Povjerenstvo kaznilo Mrak Taritaš sa sedam tisuća kuna, prekršila je odredbe Zakona

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na današnjoj je sjednici donijelo zaključak da je saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš prekršila odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa jer u imovinsku karticu nije unijela prihode koje je kao ministrica ostvarila sudjelujući u dva ispitna povjerenstva.

Ujedno je imenovala i samu sebe. Kažnjena je sa sedam tisuća kuna, javlja HRT.

“Znamo da je Zakonom o sprečavanju sukoba interesa propisano da je dužnosnik dužan do isteka godine u kojoj je promjena nastala takve promjene evidentirati u imovinskoj kartici što je dužnosnica propustila učiniti, propustila je navesti svoje angažmane od obavljanja drugih poslova i prihode koje je po toj osnovi dužnosnica imala”, kazala je članica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksndra Jozić-Ileković.

Komentiraj