Potres spustio Petrinju više od 12 centimetara, Glinske Poljane propale sedam

Šire područje grada Petrinje od potresa se spustilo za više od 12 centimetara, dok je tlo oko Glinskih Poljana propalo oko 7 centimetara, prenio je zimo.dnevnik.hr izračun zagrebačkog geofizičara Mladena Vihera.

“Viher je napravio analizu amplitude pomaka i izračunao da ona na površini iznosi približno 20 centimetara. To znači da se šire područje grada Petrinje spustilo za više od 12 centimetara, dok je tlo s druge strane rasjeda oko Glinskih Poljana, propalo za oko 7 centimetara”, navodi zimo.dnevnik.hr.

Prenose i podatke talijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju (INGV), koji je napravio analizu deformacija tla nastalih kao posljedica potresa. Za analizu su koristili satelitske snimke radara sa sintetičkom aperturom (SAR) s platforme satelita Sentinel-1. Radi se o satelitima Europske svemirske agencije koji bi u Zemljinoj orbiti trebali pratiti promjene na površini, ali i pružati podatke u slučaju prirodne katastrofe kao što je ova.

Tijekom analize usporedili su snimke petrinjskog područja napravljene 24. i 30. prosinca kako bi procijenili deformacije izazvane na površini te izradili kartu površinskog pomicanja koja pokazuje koliko se tlo na područjima pogođenima potresom pomaknulo te kolika se energija oslobodila. Prema njihovim analizama maksimalna vrijednost deformacije je oko +30 centimetara u zapadnom dijelu od rasjeda te oko -20 centimetara na istočnom dijelu od rasjeda na dubini od oko 4 kilometra.

 

 

 

 

 

Komentiraj