Šuica predložila da Konferencija o budućnosti Europe započne u Dubrovniku 9. svibnja

Potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica predložila je na sastanku predsjednika parlamentarnih odbora za europska pitanja država članica Unije (COSAC) da Konferencija o budućnosti Europe započne u Dubrovniku 9. svibnja.

Tijekom druge sjednice sastanka COSAC-a, koji je danas držan u Zagrebu, sudionicima se obratila povjerenica Komisije Dubravka Šuica koja je istaknula značaj partnerstva Komisije i nacionalnih parlamenata, koje se ostvaruje putem političkog  dijaloga i ostalih instrumenata koji proizlaze iz Ugovora. Dodala je kako nacionalni parlamenti imaju središnju ulogu u povezivanju građana i europskih institucija te kako je nova Komisija posvećena daljnjem jačanju suradnje s nacionalnim parlamentima. Povjerenica je predstavila Konferenciju o budućnosti Europe, koja treba započeti u svibnju 2020., te istaknula ključnu ulogu nacionalnih parlamenata u pripremi i provedbi Konferencije u sljedeće dvije godine, koliko bi Konferencija trebala trajati. Potvrdila je objavu Komunikacije Komisije 22. siječnja i pozvala nacionalne parlamente da se uključe u politički dijalog. Ujedno je predstavila sljedeće korake u organizaciji Konferencije te naglasila kako je potrebno postići široku podršku institucija i svih uključenih dionika u pripremi i provedbi Konferencije kako bi se osigurao njezin uspjeh.

Otvaranje bi se moglo održati negdje u Hrvatskoj, moj je prijedlog Dubrovnik. Ako se to prihvati hrvatski bi parlament trebao imati važnu ulogu u tome. Cilj konferencije je uspostaviti pravu vezu između razmišljanja građana i donošenja političkih odluka “, naglasila je Dubravka Šuica.

Konferencija je zamišljena kao forum za povezivanje europskih građana, civilnog društva i europskih institucija s ciljem da Europljani kažu kakvu Uniju žele i kako njome upravljati. Predviđa se da kroz narodne skupštine, agore, više od tisuću običnih građana raspravlja i iznosi svoje ideje o budućnosti EU. Prijedlog je da bude šest takvih agora s po 200 – 300 građana u svakoj, među kojima najmanje troje iz svake države članice, a šest tematskih agora održavalo bi se u raznim dijelovima Unije. No iznad agora bi postojali politički dužnosnici i birokrati koji će ideje građana pretakati u prijedloge odluka.

 

Komentiraj