Popis stanovništva provest će se u proljeće 2021. u dvije faze

Vlada je na današnjoj sjednici u hitnu saborsku proceduru uputila prijedlog zakona kojim se regulira popis stanovništva, najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje stanovništva, kućanstava i stanova u Hrvatskoj.

Popis stanovništva provest će se u proljeće 2021. godine, i to u dvije faze.

Predloženim Zakonom uređuje se priprema, organizacija i provedba Popisa, jedinice i sadržaj Popisa, referentni datum Popisa, povjerljivost i zaštita podataka i druga pitanja važna za njegovu provedbu.

Popis će se provoditi prema stanju na dan 31. ožujka 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa koji će trajati od 1. travnja 2021. do 7. svibnja 2021. godine.

Novina je da će se od 1. do 10. travnja 2021. godine, u prvoj fazi, Popis provoditi samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, a od 16. travnja do 7. svibnja 2021. popisivači će obavljati popisivanje popisnih jedinica – stanovništva, kućanstava i stanova.

Popis organizira, koordinira i provodi Državni zavod za statistiku (DZS) u suradnji s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se osnivaju županijska popisna povjerenstva i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba, odnosno popisna povjerenstva ispostava, te popisni centri za područje grada ili općine.

Za Popis su u državnom proračunu osigurana sredstva u iznosu od 177,3 milijuna kuna, od čega za Državni zavod za statistiku 163,1 milijuna kuna te 14,2 milijuna kuna za Državnu geodetsku upravu.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je da su podaci koji se prikupljau Popisom nužni za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, demografskih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja.

Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa, naglasio je ministar Marić, osim za analizu stanja, koristit će se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Zakonskim prijedlogom osigurava se provedba Uredbi EU kojima su utvrđena zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu i stanovima na području Europske unije te se propisuju definicije i klasifikacije koje su države članice obvezne primijeniti u svojim popisima radi postizanja međunarodne usporedivosti podataka.

provedeno ih je osam (1857., 1869., 1880., 1890., 1900., 1910., 1921. i 1931.). Zbog Drugog svjetskog rata nije proveden Popis 1941. Nakon rata popisi su provedeni 1948., 1953., 1961., 1971., 1981., 1991., 2001. i 2011. godine.

Komentiraj